Geen verkoop collectemunten meer in Welkomkerk. Voortaan even bellen of mailen

3 juni 2022

Sinds de invoering van de online diensten wordt er veel minder gebruik gemaakt van collectemunten. Ook nu de kerkdiensten weer terug zijn naar normaal, blijft het gebruik van de munten erg beperkt. Veel mensen maken inmiddels gebruik van de Givt app. Daarom keert de maandelijkse verkoop van collectemunten in de Welkomkerk niet meer terug. Je kunt overigens nog steeds collectemunten kopen, maar dan op afspraak. 

Telefonisch of per e-mail bestellen

Dat werkt zo. Als je munten nodig hebt, kun je contact opnemen met Piet van Trigt. Zijn telefoonnummer en e-mailadres staat hieronder. Bestel de munten bij hem en spreek af wanneer je ze kunt komen ophalen (Kerkstraat 5).

Van tevoren per bank betalen

Betaal de munten bij voorkeur niet contant, maar maak het bedrag vooraf per bank over op rekeningnummer NL07 RABO 0375 9122 74, ten name van de Protestantse Gemeente te Zuidland, onder vermelding van Collectemunten. De munten zijn uitsluitend per 40 stuks te koop en bestaan uit de volgende soorten:

  • Rood € 0,25 per stuk, 40 stuks € 10,00
  • Groen € 0,75 per stuk, 40 stuks € 30,00
  • Blauw € 1,25 per stuk, 40 stuks € 50,00
  • Geel € 2,50 per stuk, 40 stuks € 100,00