Gemeenteavond 22 maart 2016

22 maart 2016

Gemeenteavond in de Welkomkerk, aanvang 20:00u.

Agenda

 1. Opening en welkom door br. W.H. de Vroed
 2. Meditatie door ds. J. Schep
 3. Presentatie beleidsplan 2016 – 2019
 4. Voorgenomen besluit over homofilie in relatie tot sacramenten en ambten
 5. Pauze
 6. Mededelingen
 7. Rondvraag
 8. Dankgebed door ds. A. Hamstra
 9. Sluiting door br. W.H. de Vroed

Toelichting

Op de gemeenteavond willen we twee onderwerpen bespreken, te weten het Beleidsplan 2016-2019 en het Voorgenomen besluit over homofilie in relatie tot sacramenten en ambten.

Beleidsplan 2016-2019
Zoals in de kerkorde bepaald heeft iedere gemeente een beleidsplan voor het leven en werken van de gemeente; dit beleidsplan geldt voor een periode van vier jaar. De kerkenraad heeft het nieuwe beleidsplan 2016-2019 opgesteld en wil dat deze avond bespreken met de gemeente. Daarna wordt het, met eventuele wijzigingen, door de kerkenraad definitief vastgesteld.

Voorgenomen besluit over homofilie in relatie tot sacramenten en ambten
Na een eerste bezinning binnen de Kerkenraad in september 2014 en het horen van de Gemeente op 24 maart 2015 vonden voortgaande besprekingen plaats in Moderamen en Kerkenraad gedurende 2015 en in januari 2016. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland hebben homofiele en niet-homofiele gemeenteleden en predikanten dezelfde toegang tot alle sacramenten en ambten. De kerkorde legt dit niet dwingend op aan de gemeenten, maar laat hen vrij daarover hun eigen beslissing te nemen, mede afhankelijk van de samenstelling van de individuele gemeente, hun modaliteit, enz. In onze gemeente hebben we een dergelijke beslissing nog niet genomen.

Voor de besprekingen in de kerkenraad hebben we veel tijd en aandacht besteed aan de theologische aspecten rondom homofilie. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van het “Rapport over gebruik van Schriftgegevens bij vragen rondom Homofilie van deputaten Kerk en Theologie aan de Generale Synode van de GKN van Bentheim 1981”. Dit is een gedegen en zeer gedetailleerd rapport (meer dan 50 pagina’s). Voor het praktische gebruik van dit rapport door kerkenraad en gemeente is hiervan door een kerkenraadslid een samenvatting gemaakt van 3 A4-tjes.
Mede op basis van dit rapport is ook de kerkenraad in grote meerderheid tot de conclusie gekomen dat het begrip zonde niet aan homofilie gekoppeld is, waardoor de weg vrij is naar de sacramenten en de ambten. Dit heeft geleid tot het Voorgenomen besluit over homofilie in relatie tot sacramenten en ambten. Met dit voorgenomen besluit stelt de Kerkenraad dat homofiele gemeenteleden dezelfde rechten en plichten hebben als niet-homofiele gemeenteleden.

Over dit voorgenomen besluit wil de kerkenraad de gemeente informeren, hierover toelichting geven en haar horen. Daarna wordt door de kerkenraad een definitief besluit genomen.

Het voorgenomen besluit in de kerkenraad was niet unaniem, maar met grote meerderheid. De kerkenraad verwacht ook een vergelijkbare afspiegeling in de gemeente.

Stukken
De stukken voor deze gemeenteavond liggen in de hal van de kerken, te weten:

 • Beleidsplan 2016-2019
 • Samenvatting ‘Rapport over gebruik Schriftgegevens bij vragen rondom homofilie’ (van deputaten ‘kerk en theologie aan de generale synode van Ger. Kerken in Ned. 1981)
 • Voorgenomen besluit over homofilie in relatie tot sacramenten en ambten

Het gedetailleerde rapport van meer dan 50 pagina’s is niet in grote aantallen afgedrukt. Wie het wil lezen kan het onder dit nieuwsbericht downloaden.
Wie toch een gedrukt exemplaar wil hebben kan dit aanvragen bij de scriba.

Documenten ter informatie en bespreking op de gemeenteavond van 22 maart 2016: