Gemeenteavond: mogen ambtsdragers ongehuwd samenwonen?

19 april 2011

Mag je in onze kerkgemeente ambtsdrager worden als je ongehuwd (maar duurzaam) samenwoont? Die vraag staat centraal tijdens de gemeenteavond van woensdag 27 april. Het standpunt dat de kerkenraad hierover, na uitgebreide overdenkingen, inneemt, lees u in het document onderaan dit bericht. Omdat het om een gevoelige kwestie gaat, wil de kerkenraad het echter aan de gemeente voorleggen, voor hij tot een definitief besluit komt.

De aanvang van de gemeenteavond is 20.00 uur. Plaats van handeling: zaal 5 van de Welkomkerk. Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd. Behalve het vraagstuk over de ambtsdragers staan (onder meer) ook de jaarrekeningen 2010 op de agenda.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en welkom door preses br. H. Breeman
2. Meditatie door ds. W.H. Hendriks-Vogelaar
3. Bespreking van de jaarrekeningen 2010
4. Pauze
5. Voorgenomen besluit ambtsdragers
6. Mededelingen
7. Rondvraag
8. Dankgebed door ds. J. Schep
9. Sluiting door br. H. Breeman

Op de zondagen 17 en 24 april kunt u een exemplaar van de begrotingen meenemen uit de kerken. Als u hiervoor niet in de gelegenheid bent of als de voorraad op is, laat dit dan even weten aan br. A. Nieuwenhuizen (tel. 452068) of zr. A. de Leeuw van Weenen-Kweekel (tel. 452764).

Lees