Gesprekskringen, films, spelletjes, leesgroepen, muziek en meer in de protestantse kerken op Voorne-Putten

9 januari 2018

Gesprekskringen voor diverse doelgroepen, filmvoorstellingen, vakantieactiviteiten voor kinderen, muziekmiddagen, bijzondere diensten, leesgroepen en een boekenmarkt. Zomaar een greep uit de vele activiteiten die de protestantse kerken op Voorne-Putten dit jaar, tot 1 augustus, organiseren. Het totale overzicht is in een gezamenlijk document opgenomen.