Collectemunten

Meer maken van hetzelfde bedrag. Dat is mogelijk als je tijdens collectes in de kerk collectemunten gebruikt. Als je voor de aankoop van de collectemunten een betalingsbewijs van de bank kunt laten zien, kun je deze bijdragen aan de kerk als giften aftrekken van de belasting. Je belastingvoordeel kunt je vervolgens weer in de collectezak stoppen. Let op: met alleen een kwitantie voor het (in contanten) aanschaffen van collectemunten kun je deze giften niet aftrekken. Je hebt een betalingsbewijs van de bank nodig.

Het bedrag vooraf overmaken. Of ter plekke, via je bank-app

Collectemunten zijn in principe iedere eerste maandag van de maand te koop in de Welkomkerk, tussen 19.30 en 20.30 uur. De munten zijn om administratieve redenen alleen te koop per veertig stuks, ongeacht de eenheid. De volgende eenheden zijn beschikbaar: € 2,50, € 1,25, € 0,75 en € 0,25. Je kunt de munten nog steeds contant betalen tijdens de maandelijkse zitting, maar voor de aftrekbaarheid kun je het bedrag beter van tevoren overmaken. Overleg dan wel even met de administrateur van de collectemunten (Piet van Trigt) en maak het geld daarna over op bankrekening NL07 RABO 0375 9122 74, t.n.v. ‘PG Zuidland Collectemunten’, onder vermelding van het aantal en de eenheid (bedrag per munt). Je kunt de collectemunten dan op de eerstvolgende zittingsavond in de Welkomkerk afhalen.
Een andere optie is het bedrag ter plekke, op de zittingsavond, via je bank-app overmaken. Ook dan heb je immers een betalingsbewijs van de bank.

Collectemunten ook veiliger

Er is trouwens nog een andere reden waarom zo veel mogelijk mensen collectemunten (in plaats van contant geld) in de collectezak zouden moeten doen; hoe minder contant geld de kerk in bezit heeft, hoe veiliger dat is.

Informatie
  • coördinator collectemunten
    dhr. P. (Piet) van Trigt
    (06) 44 45 64 26