Collectemunten

Meer maken van hetzelfde bedrag. Dat is mogelijk als je tijdens collectes in de kerk collectemunten gebruikt. Daarmee kun je (wellicht) je bijdragen aan de kerk als giften aftrekken van de belasting. Je belastingvoordeel kun je dan weer in de collectezak stoppen. Los daarvan is het voor de kerk ook beter als zo veel mogelijk mensen collectemunten (in plaats van contant geld) in de collectezak doen; hoe minder contant geld de kerk in bezit heeft, hoe veiliger dat is.

Collectemunten kopen

Collectemunten zijn in principe iedere eerste maandag van de maand te koop in de Welkomkerk, tussen 19.30 en 20.30 uur. De munten zijn om administratieve redenen alleen te koop per veertig stuks, ongeacht de eenheid. De volgende eenheden zijn beschikbaar: € 2,50, € 1,25, € 0,75 en € 0,25. Betaling moet in principe plaatsvinden op het moment van aankoop tijdens de maandelijkse zitting.

Aankoopbedrag vooraf overmaken

In overleg met de administrateur van de collectemunten (Piet van Trigt) is het ook mogelijk het aankoopbedrag vooraf over te maken op bankrekening NL07 RABO 0375 9122 74, t.n.v. ‘PG Zuidland Collectemunten’, onder vermelding van het aantal en de eenheid (bedrag per munt). De collectemunten kunnen dan op de eerstvolgende zittingsavond in de Welkomkerk worden afgehaald.

Informatie
  • coördinator collectemunten
    dhr. P. (Piet) van Trigt
    (06) 44 45 64 26