Collectemunten

Meer maken van hetzelfde bedrag. Dat is mogelijk als je tijdens collectes in de kerk collectemunten gebruikt. Als je voor de aankoop van de collectemunten een betalingsbewijs van de bank kunt laten zien, kun je deze bijdragen aan de kerk als giften aftrekken van de belasting. Je belastingvoordeel kunt je vervolgens weer in de collectezak stoppen. Let op: met alleen een kwitantie voor het (in contanten) aanschaffen van collectemunten kun je deze giften niet aftrekken. Je hebt een betalingsbewijs van de bank nodig.

Telefonisch of per e-mail bestellen

De collectemunten van onze gemeente zijn verkrijgbaar bij Piet van Trigt. Als je munten nodig hebt, kun je contact met hem opnemen. Zijn telefoonnummer en e-mailadres staat hieronder. Bestel de munten bij hem en spreek af wanneer je ze kunt komen ophalen (Kerkstraat 5).

Van tevoren per bank betalen

Betaal de munten bij voorkeur niet contant, maar maak het bedrag vooraf per bank over op rekeningnummer NL07 RABO 0375 9122 74, ten name van de Protestantse Gemeente te Zuidland, onder vermelding van collectemunten. De munten zijn uitsluitend per 40 stuks te koop en bestaan uit de volgende soorten:

  • Rood € 0,25 per stuk, 40 stuks € 10,00
  • Groen € 0,75 per stuk, 40 stuks € 30,00
  • Blauw € 1,25 per stuk, 40 stuks € 50,00
  • Geel € 2,50 per stuk, 40 stuks € 100,00

Ook aftrekbaar: collectes via de WelkomApp

Er is trouwens nog een manier om je giften tijdens collectes van de belasting af te trekken: betalen via de WelkomApp. Hoe dat werkt? Ga binnen de app naar de pagina ‘Geven’ (ook bereikbaar via onderstaande QR-code) en kies in het menu bovenaan voor Collectes. Je kunt daar ook kiezen voor Bloemengroet of Kerkbalans. Vervolgens bepaal je het bedrag en tik je op ‘Geef’. Om te kunnen geven moet je er wel voor zorgen dat je voldoende saldo hebt en een pincode hebt ingesteld. De WelkomApp is te downloaden via de App Store of Google Play.

Informatie
  • coördinator collectemunten
    Piet van Trigt
    (06) 44 45 64 26