Financieel bijdragen

Het is goed om te geven. Door te geven (tijd, geld of energie) bouw je mee aan onze gemeente. De eerste volgelingen van Jezus deden dat ook. Ze kwamen samen, deelden hun bezittingen en zorgden ervoor dat er voldoende geld was om iedereen binnen de gemeenschap te onderhouden. Niet omdat het moest, maar omdat ze ervoor kozen om op die manier te leven. Net als Jezus: gul, ruimhartig en met passie.

Doe mee

We hopen dat je als lid of gast mee wilt bouwen aan onze gemeente. Betrokkenheid begint bij een kennismaking en een bezoek, maar echt bouwen doe je door te investeren, in tijd, energie en geld.

Collectes en andere bijdragen

Geld geven kan op verschillende manieren, via collectes en bijdragen. Tijdens de reguliere diensten zijn er twee collectes. Geven kan met contant geld, collectemunten of digitaal met de WelkomApp. Daarnaast kun je, via bankrekeningnummer NL61 RABO 0375 9034 45 (t.n.v. PG Zuidland Kerk), bijdragen aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans (in één keer of in termijnen).

ANBI-status

De Protestantse Gemeente te Zuidland heeft een ANBI-status. Je bijdrage is dus aftrekbaar voor de belasting.

Informatie
  • ledenadministrateur, administratie Kerkbalans
    dhr. P. (Pieter) Landman
    (0181) 45 23 72