Actie Kerkbalans voortaan in het najaar. En daar zijn goede redenen voor

5 september 2019

De Actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzameling van vrijwillige bijdragen voor onze gemeente, komt er weer aan. Deze keer vindt de actie plaats van 26 oktober tot en met 9 november. Voorheen organiseerden we de Actie Kerkbalans altijd in februari. Daarmee sloten we aan bij de landelijke campagne. De verplaatsing naar het najaar heeft echter twee grote voordelen.

Actie in najaar past beter bij begrotingscyclus

Een daarvan is dat de actie in het najaar beter past bij onze begrotingscyclus. We weten nu vóórdat de begroting voor het nieuwe jaar (2020) wordt vastgesteld, wat de (toegezegde) inkomsten uit Kerkbalans zijn. Daarnaast kun je, als je voor automatische incasso kiest, je bijdrage over twaalf maanden spreiden. Voorheen, met de actie in februari, waren dat er tien.

Automatische incasso: makkelijk voor iedereen

Ook deze keer verspreiden we weer brieven en flyers, waarin we kort iets over onze gemeente en over de actie vertellen. Daarin wordt gemeenteleden van harte aanbevolen hun bijdrage via automatische incasso te doen. Omdat veel gemeenteleden het prettig vinden maandelijks hun bijdrage te doen, hopen we dat meer mensen voor automatische incasso kiezen. Dat levert aanzienlijk minder administratief werk op. Dus nogmaals van harte aanbevolen.

Informatie
  • coördinator Kerkbalans
    Arjan Breeman
    (0181) 45 27 85