Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Meld je aan als collectant

3 oktober 2022

Meer dan 50.000 vluchtelingenkinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden in Griekenland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar. Voor die kinderen organiseert Kerk in Actie in de week van 21 tot 26 november een collecte. Ook in Zuidland. De organisatie van de collecte in Zuidland zoekt nog collectanten. Wil jij als collectant geld ophalen voor deze kinderen? Meld je dan aan bij Arlene van der Schans. Haar gegevens staan hieronder.

Hitte, kou, honger, geen water en geen plek om te slapen

Een van de vluchtelingenkinderen is Ilana uit Afghanistan. “Vier jaar geleden voelden mijn ouders zich gedwongen om te vluchten”, zegt ze. “Na een reis vol gevaren kwamen we met een hart vol hoop op Lesbos aan. De werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was anders. De enorme hitte of bittere kou zijn verschrikkelijk. Soms is er geen eten, geen water en geen plek om te slapen. Alle onzekerheden maken me gek. Ons asielverzoek is al drie keer afgewezen.”

Stukje welvaart delen met onze naasten

Kerk in Actie helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. In honderden plaatsen in Nederland gaan collectanten van 21 tot 26 november langs de deuren. “We geven op deze manier handen en voeten aan het delen van een stukje welvaart met onze naasten”, vertelt een collectecoördinator. “Het is schrijnend om te zien hoe wij in Europa omgaan met vluchtelingen, kwetsbare mensen die op zoek zijn naar een klein beetje veiligheid. Misschien is het slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar voor mensen die zo’n druppel krijgen is het heel belangrijk. De invloed die we wel hebben, moeten we benutten om iets te doen voor kwetsbare medemensen.”

Wereldwijde inzet tegen armoede en onrecht

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl/griekenland.

Geef gul aan de collectant

Kerk in Actie roept iedereen op gul aan de collectanten te geven. “Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank voor je betrokkenheid!”

Informatie
  • collectecoördinator Kerk in Actie
    Arlene van der Schans-Breederland
    (06) 34 07 06 99