Januari in teken van jaarlijkse inzamelingsactie Kerkbalans

1 januari 2018

De maand januari is ook dit jaar weer de maand van de Actie Kerkbalans, de jaarlijkse actie voor vrijwillige bijdragen ten behoeve van onze kerk. Gemeenteleden krijgen in deze periode een brief en een flyer thuisbezorgd, zodat zij financiële toezeggingen kunnen doen.

Inzameling hard nodig om kerkenwerk voort te zetten

Veel van het kerkenwerk is vrijwilligerswerk. Toch kost het kerkenwerk geld. Denk maar aan het onderhoud van de gebouwen, de energierekening en de salarissen van de predikanten. In de flyer lees je waar we het ingezamelde geld voor willen bestemmen. Eén ding is zeker: het geld is hard nodig om als gemeente te kunnen blijven doen wat we belangrijk vinden en waartoe wij geroepen zijn.