Wat wij geloven

Als Protestantse Gemeente te Zuidland willen wij een kerk zijn die gefundeerd is op Gods liefde en genade in Jezus Christus, en op de Bijbel en de belijdenisgeschriften.

Verzoening

In erediensten en andere ontmoetingen komen wij samen rond Gods Woord en het Sacrament. Wij geloven dat Christus hierin tot ons komt en aan ons de liefde en genade van God, onze Vader, bekend maakt. Ook schenkt Hij ons dan de troostende en inspirerende werking van Zijn Heilige Geest. Wij weten ons met God verzoend door Jezus Christus en willen in navolging van Hem een gemeenschap zijn, die het goede nieuws over deze verzoening uitdraagt in de wereld om ons heen.

Stromen uit één bron

Leven en werken vanuit één bron, Jezus Christus, onze Heer, in wie onze behoudenis is, want er is ook onder de hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden (naar Handelingen 4:12).

Leven en werken vanuit die bron betekent voor ons dat we teruggaan náár die bron, er diep induiken en er verkwikt weer uitkomen. Vanuit die bron ontspringen meerdere stromen, ook wel tradities of bewegingen van geestelijk leven genoemd. Deze geloofswegen vloeien voort uit verschillende manieren van spreken over God. Gods wegen zijn dan ook veelkleurig. Deze bewegingen sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar juist aan. Als gemeente willen wij mensen met hun verschillen met elkaar verbinden in het besef dat al die stromen ontspringen uit één bron.

Verbinding door ontmoeting

Wij willen ons met elkaar verbinden in Jezus Christus, hoe groot onze verschillen vaak ook zijn. Dat verbinden begint bij ontmoeten; ontmoeten als een verrijkende ervaring in persoonlijke groei en in betrokkenheid bij elkaar. Wij willen verschillen tussen mensen en hun manieren van geloven op een respectvolle manier vruchtbaar maken.

Warm, uitnodigend, bescheiden en liefdevol

Wij willen een warme, uitnodigende gemeenschap zijn, geïnspireerd door de liefde van Christus. Want wij hebben elkaar nodig om ten volle te kunnen begrijpen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte van Gods ontferming is in Jezus Christus. God vraagt ons daarbij een leven te leiden dat in overeenstemming is met onze roeping: bescheiden, eenvoudig, geduldig en liefdevol.