Meer aandacht voor diaconale ondersteuning

10 november 2011

Het College van Diakenen gaat meer tijd en energie steken in het verlenen van diaconale ondersteuning. Om dit mogelijk te maken, volgen vier diakenen de Basiscursus Diaconaat (drie avonden). Bovendien heeft het College begin september, op eigen initiatief, een gesprek gehad met de wethouder Sociale Zaken van de gemeente Bernisse en met diens beleidsmedewerker Maatschappelijk werk. Ook het Diaconaal Platform Bernisse, waarin alle kerken van de gemeente Bernisse zitting hebben, was uitgenodigd. Doel van het gesprek was uitzoeken in hoeverre kerk(en) en gemeente elkaar kunnen helpen.

“Het was een goed gesprek, waarin de gemeente ons geinformeerd heeft over haar mogelijkheden en beperkingen”, aldus Wim de Vroed, voorzitter van het College van Diakenen. “De gemeente krijgt te maken met forse bezuinigingen. Wij hebben de wethouder geinformeerd over onze plannen en wensen voor ondersteuning bij diaconale werkzaamheden.”

Begin volgende jaar komt er een overleg met de Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeente Spijkenisse, waarmee Bernisse samenwerkt voor de uitvoering van de sociale wetten.

Heeft u vragen over diaconale ondersteuning? Bel dan met de wijkdiakenen. In wijk 1 is dat Marian Overgaauw ((0181) 66 53 36) en in wijk 2 is dat Frans Zevenbergen ((0181) 45 26 82). U kunt ook met de voorzitter van het College van Diakenen bellen: Wim de Vroed ((0181) 45 22 53).