Naar de kerk in coronatijd: aanmelden en regels

Maandenlang hebben we vanwege de coronacrisis alleen online kerkdiensten gehad. Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM kunnen we sinds zondag 20 september (2020) ook weer ‘gewone’ diensten organiseren. Om die in goede banen te leiden, werken we met een aanmeldsysteem en hebben we een gebruiksplan opgesteld.

Aanmeldsysteem voor bijwonen diensten

Voor het bijwonen van kerkdiensten in coronatijd moet je je van tevoren aanmelden. Het aanmeldformulier is te vinden bij iedere dienst in de agenda. Tot 4 dagen vóór de dienst kun je het aanmeldformulier invullen. In de dagen voorafgaand aan de dienst worden de zitplaatsen toegewezen en ontvang je per e-mail de uitnodiging voor het bijwonen van de dienst.

UPDATE: vanwege nieuwe, beperkende coronaregels vinden tot nader order geen kerkdiensten met kerkgangers plaats. Om die reden is het aanmeldformulier bij de betreffende diensten (in de Agenda) nu niet zichtbaar.

Gebruiksplan: richtlijnen PKN en RIVM

In het Gebruiksplan Welkomkerk staat hoe we op een veilige manier ons kerkgebouw (de Welkomkerk) kunnen gebruiken. Het gebruiksplan is enerzijds gebaseerd op de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. Anderzijds volgt het de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Alle activiteiten in het kerkgebouw vinden plaats volgens de regels zoals beschreven in het gebruiksplan. Dit is ook verplicht bij gebruik van het kerkgebouw door derden.

Informatie
  • tweede voorzitter College van Diakenen, wijkdiaken, abonnementenadministratie kerk-en-nieuws, coördinator erediensten
    Dhr. P.J. (Piet) Smits
    (0181) 45 29 92
  • coördinator erediensten
    dhr. W.H. (Wim) de Vroed
    (0181) 45 22 53