Naar de kerk zonder aanmelding vooraf. Per 17 oktober kan het weer

11 oktober 2021

Maandenlang hebben we vanwege de coronacrisis alleen online kerkdiensten gehad. Sinds juni (2021) konden we weer naar de kerk, maar moesten we ons nog wel van tevoren aanmelden. Dat aanmelden is per 17 oktober niet meer nodig. Iedereen kan naar de kerk komen en zelf een zitplaats zoeken in de kerkzaal of op de galerij. We houden nog wel gepaste afstand tot elkaar.

Onderlinge afstand nodig omdat we willen zingen

Die gepaste afstand is nodig omdat er geen mechanische ventilatie is en we graag willen zingen. De banken zijn daarom om-en-om in gebruik en per bank houden we twee zitplaatsen afstand van elkaar. Uiteraard mogen leden van hetzelfde gezin gewoon bij elkaar zitten. Het aantal beschikbare zitplaatsen is hierdoor circa 160. Dit is niet precies aan te geven, omdat dit cijfer afhankelijk is van de samenstelling van de gezinnen die een dienst bezoeken.

Oppas, Blitz en koffiedrinken

Bij de diensten is oppas aanwezig en de Blitz (de bijeenkomst voor kinderen in de basisschool leeftijd) is er weer elke week, zoals vanouds. We drinken na afloop ook weer koffie in zaal 5, en in de entreehal.

Gebruiksplan: richtlijnen PKN en RIVM

Het Gebruiksplan Welkomkerk, waarin staat hoe we op een veilige manier ons kerkgebouw kunnen gebruiken in coronatijd, wordt een dezer dagen aangepast aan de huidige versoepeling. In dat plan staan onder meer hygiëneregels, maar ook uitgangspunten voor ventilatie en dat alle bezoekers de aanwijzingen van de coördinatoren moeten opvolgen. Ook voor bijvoorbeeld het Heilig Avondmaal zijn regels opgesteld, onder meer dat alle kerkgangers twee eigen bekertjes krijgen (de ene met brood, de ander met wijn of druivensap). Het gebruiksplan is enerzijds gebaseerd op de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. Anderzijds volgt het de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Alle activiteiten in het kerkgebouw vinden plaats volgens de regels zoals beschreven in het gebruiksplan. Dit is ook verplicht bij gebruik van het kerkgebouw door derden.