Nieuw vanaf september! Blitz NL: bijeenkomst voor jongeren tijdens de kerkdienst

14 juli 2021

Nieuw in de Welkomkerk: de Blitz NL. Deze samenkomst tijdens de gewone kerkdienst is bedoeld voor de kinderen van groep 8 van de basisschool en de eerste twee/drie leerjaren van het voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling om met korte spellen, op een actieve manier, aan de hand van een onderwerp te ontdekken wat het geloof voor hen kan betekenen.

Eens per twee weken, vanaf 10.00 uur

De BlitzNL vindt met ingang van september één keer per twee weken plaats in een zaal van de Welkomkerk. De inloop is om 09.45 uur, de start om 10.00 uur. Aan het einde van de kerkdienst, voorafgaand aan de zegen, gaan de jongeren naar de dienst.

Informatie
  • ouderling, voorzitter Taakgroep Jongeren
    Peter Hoogstad
    (06) 20 60 76 02