Online zingend de kerstnacht in op vrijdag 24 december

1 december 2021

Ook dit jaar hadden we graag als vanouds in de Dorpskerk bij elkaar willen komen voor de traditionele kerstnachtzangdienst, met na afloop een ontmoeting rond vuurkorven. Maar ook nu gooit corona roet in het eten. Daarom komen we op vrijdagavond 24 december opnieuw online bij elkaar. Om te luisteren naar mooie muziek van de Kerstband ’21. Om samen – zij het online – te zingen. En voor een overdenking van Henk en Hanny van der Kaa, waar nieuwe hoop voor nu en voor eeuwig uit spreekt. Thema van de dienst is ‘Een nieuw begin’. De aanvang: 21.30 uur.

Collecte voor ziekenhuisschip Global Mercy

In deze Kerstnachtzangdienst collecteren we voor het door Henk en Hanny gekozen doel. Dat is het werk van Justin en Marianne van der Spijk. Met hun gezin zijn ze aan boord van het ziekenhuisschip Global Mercy, dat voor de kust van westelijk Afrika vaart en chirurgische hulp verleent aan de allerarmsten. Tegelijkertijd wordt medisch en verpleegkundig personeel uit die regio getraind. Samen met hun drie kinderen delen zij lief en leed met iedereen aan boord en met de mensen die geholpen kunnen worden. Geef barmhartig aan dit collectedoel via de GIVT-app of door een bedrag over te maken op NL47 RABO 0375 9658 74 t.n.v. PG Zuidland Collectes o.v.v. ‘Mercy Justin en Marianne’.

  • Volg de online kerstnachtzangdienst via ons YouTube-kanaal (op vrijdag 24 december van 21.30 tot 22.30 uur).
  • Download hier de liturgie van de kerstnachtzangdienst.