Op zondag 3 april in huiselijke sfeer God aanbidden: Time to worship!

21 maart 2022

Time to Worship! Dat is de naam van een nieuw initiatief in onze kerk, waarbij je in een intieme, huiselijke setting met andere gemeenteleden God aanbidt, liederen zingt en goede gesprekken voert. De eerste Time to Worship! is zondagmiddag 3 april van 16.00 tot 17.00 uur, in zaal 5 van de Welkomkerk.

God aanbidden, dingen delen in veilige setting

In de afgelopen jaren is er door de coronacrisis veel voor mensen veranderd. Misschien is je geloof versterkt hierdoor, of ben je nu juist zoekende. Hoe je er ook in staat, je mag weten dat God zegt: ‘Boven alles heb Ik jou eerst lief gehad. En Ik zal altijd naar jou op zoek blijven gaan’. Tijdens Time to Worship! ga jij naar Gód op zoek. Je aanbidt Hem en deelt dingen die jou bezighouden met anderen in een veilige setting. Je kan tussen 16.00 en 17.00 uur gewoon binnen komen lopen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Informatie
  • jeugddiaken, tweede secretaris College van Diakenen, contactpersoon YFIF
    Tamara Voogt-Hoogstad
    (06) 20 35 65 02