Oikocredit

Oikocredit, in 1975 opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken, gelooft dat arme mensen in staat zijn hun lot in eigen handen te nemen en een beter bestaan op te bouwen. Als ze maar de kans krijgen, als ze maar krediet krijgen. Daartoe financiert Oikocredit projecten in zuidelijke landen die ten goede komen aan minder bevoorrechte mensen. Je moet daarbij denken aan een koffieboer die zijn bedrijf wil moderniseren of aan een vrouw die met een kleine lening een winkeltje in sieraden opzet. Oikocredit geeft leningen in plaats van schenkingen, en respecteert daarmee deze ondernemende mensen door hen als een gelijkwaardige partij te beschouwen.

Sociaal beleggen in Oikocredit

Als christenen zijn wij geroepen op te komen voor armen en verdrukten. Ook jij kunt solidair zijn met kansarme mensen door deel te nemen in het Oikocredit Nederland Fonds. Het gaat om beleggingen met een bescheiden dividend, maar met een hoog sociaal rendement. En met mogelijk nog een belastingvoordeel ook.

Bijdrage aan meer gerechtigheid

Oikocredit stimuleert mensen, kerken en instellingen wereldwijd hun financiƫle reserves sociaal-ethisch te beleggen. Met dat geld verschaft Oikocredit krediet aan kansarmen in ontwikkelingslanden, die daardoor voor hun eigen inkomen kunnen zorgen. Oikocredit levert zo een structurele bijdrage aan meer gerechtigheid in de wereld.

Website

Alle informatie over Oikocredit staat op www.oikocredit.nl.