Kerkrentmeesters

Officieel berust de zorg voor de financiële en materiële zaken van onze gemeente bij de Kerkenraad. Deze vertrouwt die zorg echter toe aan het College van Kerkrentmeesters. Dit college moet de materiële en financiële voorwaarden scheppen en onderhouden voor het leven en werken van onze gemeente.

Begroting, rekening, advies en onderhoud

Daartoe stelt het college jaarlijks de begroting en de rekening van de kerk samen, werkt hij mee aan het beleidsplan en adviseert hij de Kerkenraad over zaken van financiële aard. Daarnaast is het college belast met het onderhoud van de kerkgebouwen, de kosterswoning (Wilhelminastraat) en de predikantenwoningen.

Zorgen voor inkomsten

Verder beheert het College van Kerkrentmeesters de goederen van de gemeente, werft hij geld (via onder meer de rommelmarkt, de Evenementendag, collecten en financiële bijdragen) en verzorgt hij het personeelsbeleid ten aanzien van de predikanten, de kerkelijk werker en de kosters. Ook de Ledenadministratie, het archiefbeheer en de communicatie behoren tot zijn takenpakket.

Steunen?

Wil jij het college steunen bij zijn werk? Maak dan een bedrag over op bankrekeningnummer NL61 RABO 0375 9034 45, t.n.v. ‘PG Zuidland Kerkbalans’.

Informatie
 • voorzitter College van Kerkrentmeesters, ouderling-kerkrentmeester
  Stefan ter Meer
  (06) 10 88 26 93
 • secretaris College van Kerkrentmeesters
  Henk de Bruijn
  (06) 10 96 66 27
 • penningmeester College van Kerkrentmeesters
  Adam Molengraaf
  (0181) 45 20 77
 • administrateur College van Kerkrentmeesters
  Onno Blok
  (06) 45 44 45 99
 • ouderling-kerkrentmeester
  Jan Peter van Meggelen
  (0181) 45 64 31
 • ouderling-kerkrentmeester
  Siem van Gijzen
  (0181) 45 19 29
 • kerkrentmeester
  Erik Overgaauw
 • Kerkelijke documenten en gegevens zijn in de loop der eeuwen altijd een belangrijke bron van informatie geweest. Voor de geschiedenis van de kerken zelf, voor de kennis over vorige generaties en natuurlijk voor gegevens over geboorte, doop en overlijden. De taak van de archivarissen, die door de Kerkenraad worden benoemd, bestaat uit het ordenen en inventariseren van de kerkelijke archieven, het uitlenen van dossiers, het verstrekken van inlichtingen aan eigen kerkleden en aan kerkelijke organen, en het publiceren van historische gegevens.

  Streekarchief

  Hoewel de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Zuidland een federatie zijn aangegaan en daarna zijn verenigd, blijven de stukken die voor 1 januari 2008 geproduceerd zijn, gescheiden. Historische stukken uit het archief van de Hervormde Gemeente kun je in het Streekarchief Voorne-Putten & Rozenburg in Brielle inzien (inventarisnummer 86).

  Informatie
  • archivaris, contactpersoon Maatjesactiviteit Boodschappenmaatjes
   Marjan van Sintmaartensdijk-Witvliet
   (06) 29 32 89 40
  • Archivarissen
 • De Werkgroep Communicatie is verantwoordelijk voor het bedenken en bewaken van de huisstijl van de uitingen van onze gemeente, zoals het kerkblad, de brieven en de persberichten, voor het bedenken en uitvoeren van het communicatiebeleid, voor het versturen van persberichten en voor het actueel houden en technisch onderhouden van de website.

  Informatie
  • redacteur website
   Andries Molengraaf
   (06) 22 68 40 06
  • Techniek Team, werkgroep Communicatie
   Matthijs de Vroed
 • Als het er netjes uitziet, lijkt het alsof het zo gebeurd is. Niets is minder waar. Om de perken en gazons rondom onze kerkgebouwen netjes te houden, wordt veel werk verzet. Met resultaat; alles ziet er altijd keurig onderhouden uit. De tuinen van onze kerkgebouwen zijn om door een ringetje te halen. Verantwoordelijk voor al die noeste arbeid is de groenploeg.

 • Diverse gemeenteleden spannen zich in om oud papier en karton in te zamelen. De opbrengst van het oud papier is een belangrijke bron van inkomsten voor de kerk.

  Parkeerplaats voetbalvereniging Zuidland

  De inzameling van oud papier en karton vindt plaats op de parkeerplaats van voetbalvereniging Zuidland, aan de Kerkweg. De papier- en kartoncontainers staan halverwege het parkeerterrein aan de linkerzijde. Een kleine blauwe container achter de twee grote containers staat altijd open voor het deponeren van het karton en papier.

  Informatie
  • coördinator inzameling oud papier
   Piet van Meggelen
   (06) 22 24 58 30