Archiefbeheer

Kerkelijke documenten en gegevens zijn in de loop der eeuwen altijd een belangrijke bron van informatie geweest. Voor de geschiedenis van de kerken zelf, voor de kennis over vorige generaties en natuurlijk voor gegevens over geboorte, doop en overlijden. De taak van de archivarissen, die door de Kerkenraad worden benoemd, bestaat uit het ordenen en inventariseren van de kerkelijke archieven, het uitlenen van dossiers, het verstrekken van inlichtingen aan eigen kerkleden en aan kerkelijke organen, en het publiceren van historische gegevens.

Streekarchief

Hoewel de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Zuidland een federatie zijn aangegaan en daarna zijn verenigd, blijven de stukken die voor 1 januari 2008 geproduceerd zijn, gescheiden. Historische stukken uit het archief van de Hervormde Gemeente kun je in het Streekarchief Voorne-Putten & Rozenburg in Brielle inzien (inventarisnummer 86).

Informatie
  • archivaris, contactpersoon Maatjesactiviteit Boodschappenmaatjes
    Marjan van Sintmaartensdijk-Witvliet
    (06) 29 32 89 40
  • Archivarissen