Moderamen

Het Moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk. Het dagelijks bestuur bereidt de bijeenkomsten van de Kerkenraad voor en voert besluiten van de Kerkenraad uit waarvoor geen anderen zijn aangewezen. Ook doet het, onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad, zaken van formele en administratieve aard af die geen uitstel toelaten.

Functies in het dagelijks bestuur

In het Moderamen hebben tenminste een predikant, drie ouderlingen, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting. Het Dagelijks Bestuur kent minimaal de volgende functies: een voorzitter, een scriba (secretaris) en een vice-voorzitter.

Stukken

Alle stukken bestemd voor het Moderamen dienen aan de scriba te worden gezonden.

Informatie
 • voorzitter kerkenraad
  Marina van der Linden-Hanse
  (06) 10 29 10 64
 • tweede voorzitter Kerkenraad, voorzitter College van Diakenen
  Bart Overgaauw
  (0181) 45 23 91
 • eerste scriba
  Cees Nieuwenhuizen
  (06) 13 30 74 92
 • predikant
  Gerard Wolfert
  (06) 82 79 96 89
 • voorzitter College van Kerkrentmeesters, ouderling-kerkrentmeester
  Stefan ter Meer
  (06) 10 88 26 93
 • ouderling, voorzitter Taakgroep Pastoraat
  Wim de Vroed
  (0181) 45 22 53
 • ouderling, voorzitter Taakgroep Jongeren
  Mark van der Wal
  (06) 38 30 67 99
 • ouderling
  Sjanie de Leeuw van Weenen-Kweekel