Moderamen

Het Moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk. Het dagelijks bestuur bereidt de bijeenkomsten van de Kerkenraad voor en voert besluiten van de Kerkenraad uit waarvoor geen anderen zijn aangewezen. Ook doet het, onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad, zaken van formele en administratieve aard af die geen uitstel toelaten.

Functies in het dagelijks bestuur

In het Moderamen hebben tenminste een predikant, drie ouderlingen, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting. Het Dagelijks Bestuur kent minimaal de volgende functies: een voorzitter, een scriba (secretaris) en een vice-voorzitter.

Stukken

Alle stukken bestemd voor het Moderamen dienen aan de scriba te worden gezonden.

Informatie
 • predikant
  ds. G. (Gerard) Wolfert
  (06) 82 79 96 89
 • voorzitter kerkenraad
  mevr. W.J.M. (Marina) van der Linden-Hanse
  (06) 10 29 10 64
 • eerste scriba
  dhr. C. (Cees) Nieuwenhuizen
  (06) 13 30 74 92
 • tweede voorzitter Kerkenraad, voorzitter College van Diakenen
  dhr. B. (Bart) Overgaauw
  (0181) 45 23 91
 • voorzitter College van Kerkrentmeesters, ouderling-kerkrentmeester
  dhr. S. (Stefan) ter Meer
  (06) 10 88 26 93
 • ouderling, voorzitter Taakgroep Jongeren
  dhr. P. (Peter) Hoogstad
  (06) 20 60 76 02
 • ouderling, voorzitter Taakgroep Pastoraat
  dhr. W.H. (Wim) de Vroed
  (0181) 45 22 53
 • ouderling, notulist
  mevr. L. (Lianne) Monteny
  (06) 23 55 45 18
 • ouderling
  mevr. A. (Sjanie) de Leeuw van Weenen-Kweekel