Taakgroep Eredienst

Mensen zich thuis laten voelen tijdens de kerkdiensten. Dat ziet de Taakgroep Eredienst als een van haar belangrijkste taken. De taakgroep houdt zich bezig met de inhoud en vorm van de erediensten. Behalve bij de wekelijkse vieringen is de taakgroep betrokken bij de invulling van de diensten rond de Adventstijd, de Veertigdagentijd, de Paascyclus en de herdenking van overleden gemeenteleden. Ook organiseert de taakgroep de jaarlijkse Kerstnachtzangdienst. In de Erediensten­agenda staat wanneer welke diensten plaatsvinden.

Wie en wat

De taakgroep gaat over de verschillende onderdelen van de eredienst. Ook de mensen die bij de eredienst betrokken zijn, vallen eronder. Hieronder een overzicht van taken en betrokkenen:

 • gastheer / gastvrouw
 • het verzorgen van koffie, thee of frisdrank na bijzondere kerkdiensten
 • organisten, combo’s, begeleiders van het kinderlied
 • samensteller preekrooster
 • symbolische bloemschikking
 • beamerteam

Symbolische bloemschikking

Tijdens bijzondere kerkdiensten of op kerkelijke feestdagen wordt het podium in onze kerkgebouwen opgeluisterd met een symbolische bloemschikking. Ook deze schikkingen worden verzorgd door de Taakgroep Eredienst. De bloemen en planten, hun kleuren en de eventueel toegevoegde voorwerpen hebben allemaal een betekenis, die nauw verband houdt met de feestdag, de dienst en/of de verkondiging. De schikking vertelt dus in kleur en vorm het verhaal van die dag.

Informatie
 • co√∂rdinator Taakgroep Eredienst
  Greet Vissers
  (06) 36 21 37 71