Taakgroep Evangelisatie

De Taakgroep Evangelisatie heeft tot doel mensen in aanraking te brengen met het evangelie en evangeliebewust te maken. Dat gebeurt via getuigenis en dienst aan hen die het evangelie niet kennen of daarvan zijn vervreemd. Doel is zo veel mogelijk mensen te laten delen in het heil van Jezus Christus.

Activiteiten

Om haar doelstellingen te bereiken ontplooit de taakgroep een aantal activiteiten, waaronder:

 • Huis aan huis-evangelisatie
 • Organiseren van concerten met evangeliserend karakter (een keer per twee jaar)
 • Ouderendag
 • Paasstraatzang
 • Zuidland Zingt diensten
 • Volkskerstzang
 • Voorlichting en informatie over evangelisatiewerk

Verder verzorgt zij de gratis huis-aan-huis verspreiding van het blad Leven Nu. Ook organiseert de taakgroep de jaarlijkse Schoenendoosactie i.s.m. de Taakgroep Jongeren.

Informatie
 • voorzitter Taakgroep Evangelisatie
  Jaap Breeman
  (0181) 45 25 39