Taakgroep Jongeren

De Taakgroep Jongeren is verantwoordelijk voor het jeugd- en jongerenwerk binnen onze gemeente.

Doelgroep: tot 25 jaar

De doelgroep van de taakgroep zijn de jongeren van de Protestantse Gemeente van Zuidland, in de leeftijd van nul tot vijfentwintig jaar, die nog in het ouderlijk huis wonen of in het weekeinde thuis zijn. Voor verstandelijk gehandicapten maakt de taakgroep een uitzondering op de leeftijdsgrens.

Werkgroepen

De taakgroep heeft verschillende werkgroepen:

 • Follow Me (catechese)
 • Jongerengroep YFIF
 • Jongerendiensten
 • Jongerennevendienst (BLITZ NL)
 • Kampweekend
 • Kindernevendienst (BLITZ)
 • Oppasdienst
 • Together (dansgroep)
 • Vakantiebijbelclub (VBC)
Informatie
 • ouderling, voorzitter Taakgroep Jongeren
  Peter Hoogstad
  (06) 20 60 76 02