Taakgroep Pastoraat

Een geloofsgemeenschap rondom onze Heiland Jezus Christus, midden in de wereld, door God geliefd en door Hem begenadigd. Daardoor toegerust om te getuigen, geïnspireerd door de Heilige Geest om zo gemeente te zijn met liefde voor de naaste. Dat is de visie van de Taakgroep Pastoraat.

Uitgangspunten

 • Binnen de gemeente dient er ruimte te zijn voor elkaar om het geloof te beleven, onze naaste te respecteren en zich in te zetten voor elkaar dichtbij of ver weg.
 • Vanuit de liefde voor God en onze naaste elkaar aan te sporen onze relatie uit te bouwen, zowel horizontaal als verticaal.
 • De structuur dient open en dienend te zijn met een kerkenraad die het beleid bepaalt en stuurt op hoofdlijnen en een dagelijks bestuur dat bestuurt.
 • Communicatie is een verantwoordelijkheid van de gehele gemeente, het is tweerichtingsverkeer: het is brengen en halen.

Wijkindeling

De gemeente is ingedeeld in twee wijken, die als volgt zijn toebedeeld: wijk 1: kerkelijk werker Anneke Klavers-Bras, en wijk 2: dominee Gerard Wolfert. De predikant en de kerkelijk werker worden in de pastorale zorg bijgestaan door de ouderlingen en pastoraal medewerkers. Welke straten onder welke wijk vallen en wie je voor pastorale zorg kunt benaderen, staat in het document Wijkindeling (2023-2024).

Informatie
 • ouderling
  Bas van der Linden
  (06) 40 85 76 00
 • predikant
  Gerard Wolfert
  (06) 82 79 96 89
 • ouderling
  Anneke van der Pols-Lammers
  (0181) 45 25 49
 • ouderling
  Leo van der Wal
  (0181) 45 24 86
 • ouderling
  Mattanja van Meggelen
  (06) 26 41 47 19
 • ouderling
  Remco van Meggelen
  (06) 26 41 47 19
 • ouderling, voorzitter Taakgroep Pastoraat
  Wim de Vroed
  (0181) 45 22 53
 • kerkelijk werker
  Anneke Klavers-Bras
  06 12 74 85 65