Taakgroep Pastoraat

Een geloofsgemeenschap rondom onze Heiland Jezus Christus, midden in de wereld, door God geliefd en door Hem begenadigd. Daardoor toegerust om te getuigen, geïnspireerd door de Heilige Geest om zo gemeente te zijn met liefde voor de naaste. Dat is de visie van de Taakgroep Pastoraat.

Uitgangspunten

 • Binnen de gemeente dient er ruimte te zijn voor elkaar om het geloof te beleven, onze naaste te respecteren en zich in te zetten voor elkaar dichtbij of ver weg.
 • Vanuit de liefde voor God en onze naaste elkaar aan te sporen onze relatie uit te bouwen, zowel horizontaal als verticaal.
 • De structuur dient open en dienend te zijn met een kerkenraad die het beleid bepaalt en stuurt op hoofdlijnen en een dagelijks bestuur dat bestuurt.
 • Communicatie is een verantwoordelijkheid van de gehele gemeente, het is tweerichtingsverkeer: het is brengen en halen.

Wijkindeling

De gemeente is ingedeeld in twee wijken, die zijn toegedeeld aan de predikanten (wijk 1 ds. J. Schep en wijk 2 ds. A. Hamstra). Het ouderenpastoraat (80 jaar en ouder) wordt verzorgd door de kerkelijk werker. De predikanten en de kerkelijk werker worden in de pastorale zorg voor de gemeente bijgestaan door de ouderlingen. Welke straten onder welke wijk vallen en wie dus je contactpersoon binnen de gemeente is, staat in de Wijkindeling 2021-2022.

Informatie
 • predikant
  ds. A. (Auke) Hamstra
  (0181) 37 48 37
 • ouderling, voorzitter Wijkteam 2
  dhr. B. (Bas) van der Linden
  (06) 40 85 76 00
 • ouderling
  mevr. J. (Jolanda) van Pelt
  (06) 20 79 54 43
 • ouderling (ouderenpastoraat), voorzitter Wijkteam 1, contactpersoon Maatjesactiviteit Boodschappenmaatjes
  mevr. J.F. (Anneke) van der Pols-Lammers
  (0181) 45 25 49
 • ouderling
  mevr. M.M. (Mattanja) van Meggelen
  (06) 26 41 47 19
 • ouderling
  dhr. R. (Remco) van Meggelen
  (06) 26 41 47 19
 • ouderling, voorzitter Taakgroep Pastoraat, co├Ârdinator erediensten
  dhr. W.H. (Wim) de Vroed
  (0181) 45 22 53
 • predikant
  ds. J. (Jan) Schep
  (0181) 45 24 25
 • kerkelijk werker
  mevr. J.C. (Anneke) Klavers-Bras
  06 12 74 85 65