Taakgroep Pastoraat

Een geloofsgemeenschap rondom onze Heiland Jezus Christus, midden in de wereld, door God geliefd en door Hem begenadigd. Daardoor toegerust om te getuigen, geïnspireerd door de Heilige Geest om zo gemeente te zijn met liefde voor de naaste. Dat is de visie van de Taakgroep Pastoraat.

Uitgangspunten

 • Binnen de gemeente dient er ruimte te zijn voor elkaar om het geloof te beleven, onze naaste te respecteren en zich in te zetten voor elkaar dichtbij of ver weg.
 • Vanuit de liefde voor God en onze naaste elkaar aan te sporen onze relatie uit te bouwen, zowel horizontaal als verticaal.
 • De structuur dient open en dienend te zijn met een kerkenraad die het beleid bepaalt en stuurt op hoofdlijnen en een dagelijks bestuur dat bestuurt.
 • Communicatie is een verantwoordelijkheid van de gehele gemeente, het is tweerichtingsverkeer: het is brengen en halen.

Wijkindeling

De gemeente is ingedeeld in twee wijken, die als volgt zijn toebedeeld: wijk 1: kerkelijk werker Anneke Klavers-Bras, en wijk 2: dominee Gerard Wolfert. De predikant en de kerkelijk werker worden in de pastorale zorg bijgestaan door de ouderlingen en pastoraal medewerkers. Welke straten onder welke wijk vallen en wie je voor pastorale zorg kunt benaderen, staat in het document Wijkindeling (2023-2024).

Informatie
 • ouderling
  dhr. B. (Bas) van der Linden
  (06) 40 85 76 00
 • predikant
  ds. G. (Gerard) Wolfert
  (06) 82 79 96 89
 • ouderling
  mevr. J.F. (Anneke) van der Pols-Lammers
  (0181) 45 25 49
 • ouderling
  dhr. L.H. (Leo) van der Wal
  (0181) 45 24 86
 • ouderling
  mevr. M.M. (Mattanja) van Meggelen
  (06) 26 41 47 19
 • ouderling
  dhr. R. (Remco) van Meggelen
  (06) 26 41 47 19
 • ouderling, voorzitter Taakgroep Pastoraat
  dhr. W.H. (Wim) de Vroed
  (0181) 45 22 53
 • kerkelijk werker
  mevr. J.C. (Anneke) Klavers-Bras
  06 12 74 85 65