Pandemie veroorzaakt wereldwijd noodsituaties. Geef voor extra collecte Noodhulp Corona

16 mei 2020

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar nauwelijks zorg of extra voedsel is en honger en dood dreigen. Een ramp van ongekende omvang dreigt in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Op steeds meer plekken doemt het virus op en raken mensen besmet. De Diaconie vraagt daarom aandacht voor een extra collecte voor de actie Noodhulp Corona, van Kerk in Actie.

Noodsituaties door coronapandemie

De voorbeelden van noodsituaties als gevolg van de coronapandemie zijn talrijk. Zo kunnen in Thailand 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe. Omdat de grenzen dicht zijn, zijn ze overgeleverd aan hun lot. En in Zuid-Soedan, om een ander voorbeeld te noemen, zijn de grenzen gesloten met Oeganda en Kenia, waar 80 procent van het voedsel vandaan komt. Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg, zoals de Mae Tao Clinic in Myanmar. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij, waar het kan, mensen te helpen. Op andere plekken gaat veel aandacht uit naar hygiëne en afstand houden, zodat de sterftecijfers door het coronavirus zo laag mogelijk blijven.

Maak een bedrag over of geef via Givt

Kerk in Actie ondersteunt de partnerkerken en -organisaties in deze landen. Onze hulp is hard nodig om erger te voorkomen. Daarom vraagt de Diaconie jouw bijdrage aan een extra collecte voor Noodhulp Corona. Normaal zou dat een deurcollecte zijn in een kerkdienst, maar dat is nu niet mogelijk. Je kunt je bijdrage overmaken op bankrekening NL36 RABO 03759 09 230 t.n.v. PG Zuidland Diaconie o.v.v. Noodhulp Corona of via de Givt app met de bijgaande QR-code.