Privacy statement

De Protestantse Gemeente te Zuidland komt in erediensten en andere ontmoetingen samen. Wij willen ons met elkaar verbinden in Jezus Christus. Dat verbinden begint bij ontmoeten. Wij willen een warme, uitnodigende gemeenschap zijn, geïnspireerd door de liefde van Christus. Al deze aspecten kunnen niet zonder het gebruik en delen van persoonsgegevens. U kunt er zeker van zijn dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Voor onze gemeente is privacy en een veilige omgeving van groot belang en daarom hebben wij diverse beleidsmatige maatregelen getroffen.

U kunt er van op aan dat wij alleen díe gegevens verwerken die echt relevant zijn voor het doel van de desbetreffende activiteit of het lidmaatschap en dat wij deze niet delen met derden.

In onze uitgebreide privacyverklaring wordt meer informatie gegeven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke rechten men heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Onze volledige privacyverklaring kunt u hier lezen.

 

versie 1.2 – vastgesteld 19 januari 2021

Informatie
  • secretaris College van Kerkrentmeesters
    Henk de Bruijn
    (06) 10 96 66 27