Project MEER wil spirituele zoekers binden

28 augustus 2012

In Nederland wonen vier miljoen mensen die geloven dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde. Hoe zou het zijn om met die mensen in gesprek te komen over de vraag of er inderdaad ‘meer’ is. Om dat gesprek op gang te brengen en hier eens goed bij stil te staan, is er het landelijke Project MEER. En onze kerkgemeente doet eraan mee#146;.

In het kader van dit project is een magazine uitgebracht, MEER+. Het is de bedoeling dat gemeenteleden en andere inwoners van het dorp in de periode rond 1 september in Zuidland zo veel mogelijk exemplaren van dit magazine verspreiden. De magazines #145;liggen bij Cigo (voorheen Multishop), in een kraam tijdens de Jaarmarkt en in de kerken. Ze zijn gratis mee te nemen. In de kerken liggen exemplaren om verder uit te delen. Wilt u het project financieel ondersteunen, dan kan dat natuurlijk. Het blad kost 2 euro. U kunt uw bijdrage storten op de rekening van de Taakgroep Evangelisatie, rekeningnummer 37.59.73.532 t.n.v. de Protestantse Gemeente in Zuidland, Taakgroep Evangelisatie, o.v.v. bijdrage MEER. U kunt uw bijdrage ook in de doos deponeren die bij de uitgang van de kerken staat.

Onderdeel van Project MEER is een brede mediacampagne, zodat mensen op verschillende manieren bepaald worden bij de kernvraag: #145;Is er meer?#146;

Als kerk haken we in de komende tijd vaker in op het thema van dit project. Zoals tijdens het Startweekend, op 15 en 16 september. Het thema is #147;Geloven in MEER. Ook gaat er een cursus van start. Vanaf 24 september starten de Gemeente Groei Groepen weer, eveneens met als thema ‘Geloven in MEER’. Op zondag 7 oktober is er een themadienst over MEER, zowel in de Welkomkerk als in de Dorpskerk. De diensten beginnen om 09.30 uur. Op woensdag 10 oktober is er in gebouw de Kerckhoek aan de Kerkstraat een open avond voor belangstellenden met als thema ‘#147;MEER weten over het geloof?’#148; De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Vanuit het magazine wordt regelmatig verwezen naar de website www.isermeer.nl. Ook de activiteiten van de kerken, zoals cursussen en gespreksgroepen, worden opgenomen in dit databestand.

De combinatie van een landelijke actie en plaatselijke betrokkenheid biedt ons als kerken in Zuidland de kans om met spirituele zoekers in contact te komen, een eindje met hen op te lopen en wellicht voor hen wegwijzer te zijn naar Christus. Op de site www.kerk.nl vindt u nog veel meer informatie.