Rommelmarkt levert ruim 39.000 euro op

17 september 2014

De rommelmarkt heeft ruim 39.000 euro opgeleverd. Het gaat om de opbrengst van de verkoop die het hele jaar door (op woensdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, aan de Langeweg in Zuidland) plaatsvindt, plus de opbrengst van de rommelmarktdag, op zaterdag 13 september. Op die dag werd ruim 5.700 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor het onderhoud van de gebouwen van onze gemeente.

Bijgaand een verslag van de organiserende Evenementencommissie:
“In de Kerckhoek hadden de bazarmedewerksters het druk met allerhande activiteiten, o.a. de catering en het bakken van de poffertjes. Dat is daar altijd in goede handen. Ook voor de raadspellen, waar prijzen mee gewonnen konden worden, was volop belangstelling. De prijzen zijn intussen naar de winnaars gegaan.
Het was waarschijnlijk de laatste keer dat we gebruik konden maken van de Kerckhoek. Jammer, maar over een oplossing voor een plaatsje voor de bazar zijn we al aan het nadenken. Helpt u mee?
De mooie dag begon al vroeg op het kerkplein, met het neerzetten van de spullen in de marktkramen. De indeling van de kramen was wat afwijkend van voorgaande jaren. De oorzaak hiervan was dat het soms aan medewerkers ontbreekt op de rommelmarktdag zelf. Voelt u er wat voor om uw, ongetwijfeld, kostbare tijd nog waardevoller te maken? Geef u dan op als medewerker (m/v) . Dit geldt ook voor de evenementendag. Ook hier is er een tekort aan medewerkers. Er is ongetwijfeld wel een plek te vinden waar u het leuk vindt.

Karin van der Velde noteert u graag als medewerker: 0181-453555. In het koor van de kerk waren het weer de boeken, cd’s en die ouderwetse LP’s die ineens niet meer zo oudbakken blijken te zijn. Ook was er een keur aan kinderboeken. Al die activiteiten hebben dus een bedrag opgebracht van ruim 5.700 euro. Met de opbrengsten van de loods aan de Langeweg erbij opgeteld, komt het bedrag op een formidabele 39.000 euro netto. Hiervoor gaat onze dank uit naar iedereen die daar, op wat voor manier dan ook, aan heeft bijgedragen, u als medewerker en u als bezoeker/klant.

De laatste tijd heeft een aantal mensen zich beschikbaar gesteld om mee te gaan helpen met de activiteiten voor de rommelmarkt en de evenementendag. We heten ze van harte welkom. Ook is een aantal medewerkers gestopt of heeft aangekondigd te gaan stoppen. Wij danken hen voor hun tomeloze inzet over al die jaren en wensen hen nog goede jaren toe.”