Schikking Advent en Kerst (2020)

14 december 2020

Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

Ook voor de Adventstijd (november en december 2020) is weer een schikking gemaakt, die elke week wordt aangepast. Het thema is ‘Het goede leven – bloeien in Gods licht’. De Adventsperiode laat ons beseffen dat de plaats waar je wiegje of kribbe (gesymboliseerd door de schaal in de schikking) heeft gestaan, weliswaar bepalend is voor je levenskansen, maar niet álles zegt. Of je nu in Oekraïne, Indonesië of Nederland geboren ben, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen. De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods licht. De kerk als levende gemeenschap wil hierin behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren. Inderdaad: bloeien in Gods licht.

Schikking eerste zondag van Advent (zondag 29 november):

De tekst bij de schikking van de eerste zondag van Advent:
“In het Evangelie staat over de vijgenboom: ‘Leer van de vijgenboom deze les: als er knoppen en blaadjes komen, dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’. De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al. Hemel en aarde raken verbonden. Wereldwijd herkennen mensen het teken van de vijgenboom; daarin zijn we met elkaar verbonden. Nieuw leven breekt door, het Koninkrijk komt.”

Schikking tweede zondag van Advent (zondag 6 december):

De tekst bij de schikking van de tweede zondag van Advent:
“In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit (witte berkenschors en de bloemen van de Helleborus niger). De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is, zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.”

Schikking derde zondag van Advent (zondag 13 december):

De tekst bij de schikking van de derde zondag van Advent:
“Na de aankondiging van de geboorte van Johannes vandaag de aankondiging van de geboorte van Jezus. Johannes de Doper is een wegbereider. Hij bereidt het volk voor op de komst van Jezus. Hij wijst hen ook al de weg naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die we moeten afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren, is voor iedereen anders. Maar hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van zachte knoppen; het goede leven breekt door, hoe ieders weg ook loopt.”

Schikking vierde zondag van Advent (zondag 20 december):

De tekst bij de schikking van de vierde zondag van Advent:
“Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. 
De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk.”

Schikking Eerste Kerstdag (vrijdag 25 december):

De tekst bij de schikking van Eerste Kerstdag:
“Johannes spreekt over een nieuw begin: ‘In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord wás God’. Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met Kerst wordt gevierd. Hemel en aarde zijn nu verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer. Woord van leven, levend Woord. Het Goede Leven doorgebroken, voor iedereen!