Schikking Biddag (woensdag 9 maart 2022)

9 maart 2022

Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat. Ook voor Biddag (woensdag 9 maart) is weer een schikking gemaakt. 

Schikking Biddag (woensdag 9 maart):

De tekst bij de schikking van Biddag, woensdag 9 maart:

God,

U zorgt.
Alleen al door Uw naam, U bent aanwezig.
Onze zorgen brengen we bij U.
Open onze ogen voor het goede,
voor het geschenk van de Heilige Geest.
De Heilige Geest is er voor iedereen die er om vraagt.
De tulpen zijn in deze schikking het symbool voor het gebed.
De bloem lijkt op samengevouwen handen.