Schikking Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei 2023)

17 mei 2023

Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat. Ook voor Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei) is weer een schikking gemaakt. 

Schikking Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei):

De tekst bij de schikking van Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei:
In de bloemschikking voor Hemelvaartsdag zien we aan de basis de aarde gesymboliseerd met mos, stenen en takken. Daarbij het blad van de vingerplant als symbool van Gods liefde voor de aarde. De gerbera’s staan voor de elf apostelen omhoog kijkend naar de hemel. Een witte roos in een wolk van fluitenkruid symboliseert Jezus die opstijgt naar de hemel.