Schikking Hemelvaartsdag (donderdag 25 mei 2017)

29 mei 2017

Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

Ook voor de dienst op Hemelvaartsdag, op donderdag 25 mei, is een schikking gemaakt.

Schikking Hemelvaartsdag (donderdag 25 mei):

De uitleg bij de schikking van Hemelvaartsdag:
Er worden woorden gesproken aan de discipelen maar ook aan ons: “Wat staan jullie naar de Hemel te kijken, Hij die uit jullie is opgenomen zal op dezelfde wijze terugkeren.” We zien de vier windstreken uitgebeeld, die staan voor de opdracht van Christus om niet af te wachten, maar de wereld in te gaan en te vertellen alles wat Hij ons heeft geleerd, en vast te houden aan zijn belofte. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Hij vertrouwde ons, dat wij ermee verder gaan.