Schikking Israëlzondag (6 oktober 2019)

5 oktober 2019

In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

Ook voor de Israëlzondag van 6 oktober is een schikking gemaakt.

Schikking Israëlzondag (6 oktober):

De tekst bij de schikking van de Israëlzondag:
Centraal in de schikking ligt een wortelstronkje als symbool van de gezamenlijke wortel van het joodse en het christelijke geloof. De kleuren blauw en wit wijzen naar de nationale kleuren van Israël. De Menora of zevenarmige kandelaar is de lichtbrenger als teken van de tegenwoordigheid van God. De klimop staat voor de trouw van God aan ons maar zeker ook aan Israël, zijn eerstgeboren zoon.