Schikking Israëlzondag (zondag 1 oktober 2017)

2 oktober 2017

Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

Ook voor de Israëlzondag, op zondag 1 oktober (2017), is een schikking gemaakt.

Schikking Israëlzondag (zondag 1 oktober):

De tekst bij de schikking van Israëlzondag:
Israël ver weg en toch zo bekend, plaatsen klinken vertrouwd, te lezen in de Bijbel, te lezen in de krant.

Als verhalen van oudsher, als verhalen uit het nu. Soms wordt een verhaal van oudsher, vertolkt in het hier en nu.

Verbonden met Israël vanuit en met ons hart. Shalom!