Schikking Israëlzondag (zondag 1 oktober)

30 september 2023

In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

Ook voor de Israëlzondag van zondag 1 oktober is een schikking gemaakt.

Schikking Israëlzondag (zondag 1 oktober):

De tekst bij de schikking van de Israëlzondag:
“We staan op deze zondag stil bij de onlosmakelijke verbondenheid van de
Christelijke kerk met het Joodse volk. In de schikking zien we daarom witte
en blauwe bloemen, de kleuren van Israël. De klimop staat voor de trouw van
God aan ons maar zeker ook aan Israël, daar mogen we op vertrouwen.