Schikking Israëlzondag (zondag 2 oktober 2022)

1 oktober 2022

In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

Ook voor de Israëlzondag (2 oktober) is een schikking gemaakt.

Schikking Israëlzondag (zondag 2 oktober):

De tekst bij de schikking van de Startdienst:
“In de schikking zien we witte en blauwe bloemen, de kleuren van Israël.
In het midden wordt met de stenen de Klaagmuur verbeeld.
Echter niet met gebedsbriefjes, maar met bloeiende bloemen.
Dit verwijst naar de hoopvolle toekomst die God aan Zijn volk heeft beloofd.
Links staat het kruis, van waar de klimop verbonden wordt met de brandende kaars.
Dit symboliseert de trouw en de aanwezigheid van de God van Abraham, Isaäk en Jacob.”