Schikking Israëlzondag (zondag 3 oktober)

1 oktober 2021

In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

Ook voor de Israëlzondag van zondag 3 oktober is een schikking gemaakt.

Schikking Israëlzondag (zondag 3 oktober):

De tekst bij de schikking van de Israëlzondag:
“In de bloemschikking is de diepe verbondenheid van de Christelijke kerk met het Joodse volk verbeeld. Hun beider geschiedenis stoelt op de God van Israël.”