Schikking Kerk en Israël (4 oktober 2020)

12 oktober 2020

In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

Ook voor de Kerk en Israëlzondag van 4 oktober is een schikking gemaakt.

Schikking Kerk en Israëlzondag (4 oktober):

De tekst bij de schikking van de Kerk en Israëlzondag:
De bloemen zijn wit en blauw. Wit staat voor feest, vreugde, waarheid en reinheid en blauw voor goddelijkheid, oneindigheid en onschuld. Deze bloemen zijn gekozen vanwege de kleuren van de vlag van Israël. Verder zijn planten en bladeren te zien die in de tijd van het Oude Testament een symbolische of liturgische rol speelden.

  • Vijgenblad: dit staat voor zegen en vruchtbaarheid als zegeningen in het beloofde land.
  • Olijftak: dit is het teken van vrede en van hoop op nieuw leven: de duif van Noach kwam terug met een olijftak in haar bek.
  • Wijnrank: symbool van gezegende vruchten van het beloofde land.
  • Klimop: teken van Gods trouw.