Schikking Overstapdienst (zondag 2 juli 2017)

2 juli 2017

Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

Ook voor de Overstapdienst op zondag 2 juli, waarin de oudste kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst, is een schikking gemaakt.

Schikking Overstapdienst (zondag 2 juli):

De uitleg bij de schikking van de Overstapdienst:
De basis van de schikking wordt gevormd door allemaal kleine takjes die kris kras door elkaar heen lopen. Dit verbeeldt een massa mensen die op elkaar willen Lijken. Daaruit springen vijf totaal verschillende kleuren; bloemen die hun eigen kleur durven te laten zien. Deze vijf staan voor de overstappers. Verberg je niet, toon dapper je gezicht … dat ieder telt, jouw kleur heeft grote waarde.

Versje aan de vaas:
Het is maar goed dat onder ons eeuwige armen zijn, waarin Hij ons vast wil houden.