Schikkingen Veertigdagentijd, Biddag, Stille Week en Pasen (februari, maart en april 2021)

15 maart 2021

Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat. Ook voor de Veertigdagentijd, de periode voorafgaand aan Pasen, is weer een schikking gemaakt. 

Schikking Eerste Paasdag (4 april):

De tekst bij de schikking van zondag 4 april (Eerste Paasdag):
“Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd vóór Pasen mét Pasen.”

Schikking Stille Zaterdag (3 april):

De tekst bij de schikking van zaterdag 3 april (Stille Zaterdag):
“Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven. Zijn naam is uitgesproken, heeft een plek gekregen. Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen. Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in de grond, op een nieuw begin. Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.”

Schikking Goede Vrijdag (2 april):

De tekst bij de schikking van vrijdag 2 april (Goede Vrijdag):
“Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een doodstille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging. Tussen de stenen worden zilverlingen gelegd als verwijzing naar het verraad. Een kruis horizontaal staat verticaal in het hart. Het hart is gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.”

Schikking Witte Donderdag (4 april):

De tekst bij de schikking van donderdag 1 april (Witte Donderdag):
“Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op Witte Donderdag. De glazen vazen worden ingeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn. De korenaren die we gebruikten bij de schikking ‘De hongerigen voeden’, accentueren nu de lijn van het open hart.”

Schikking zesde zondag van de Veertigdagentijd (28 maart):

De tekst bij de schikking van zondag 28 maart:
“Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar horen. In de vazen plaatsen we paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. De tulp gebruikten we eerder als het symbool van het gebed. We zorgen voor de doden, omdat we zorgen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje is het in rust, tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.”

Schikking vijfde zondag van de Veertigdagentijd (21 maart):

De tekst bij de schikking van zondag 21 maart:
“De ‘graankorrel’ zien we in de vorm van de aren ook weer terug in de schikking. Op deze vijfde zondag gaat het over ‘de hongerigen te eten geven’ als werk van Barmhartigheid. Naar de woorden van Jezus uit Matteüs 25:35: ‘Ik had honger en jullie gaven Mij te eten.’ Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben 10 dagen geleden gebeden om een zegen over onze oogst. Nu zien we hier ontkiemde zaden en bonen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij binnenkort het sterven van Jezus bij de maaltijd, die we samen op Witte Donderdag zullen vieren.”

Schikking vierde zondag van de Veertigdagentijd (14 maart):

De tekst bij de schikking van zondag 14 maart:
“Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt. Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. Voor deze schikking worden de glazen bekleed met touw. Een dik touw accentueert de open hartvorm. In de glazen plaatsen we bloeiende bloesems. De bloesems vallen naar elkaar toe zodat er een soort ‘luchtig geweven kleed’ ontstaat. Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden.”

Schikking Biddag (10 maart):

De tekst bij de schikking van woensdag 8 maart (Biddag):
“Op deze biddag staat de schikking in het teken van wat je wel het achtste werk van barmhartigheid zou kunnen noemen. Het zorgdragen voor de aarde wordt wel gezien als dat achtste werk van barmhartigheid. Zorg voor de aarde die ons welzijn en welvaart biedt. De zeven glazen zijn gevuld met gedroogde bonen. Bonen die straks weer gezaaid, gelegd kunnen worden. In de glazen met bonen een witte tulp. De witte tulp: je zou er biddende handen in kunnen zien. In het open hart nog de zwarte aarde, vruchtbaar wachtend op de goede vruchten.

Schikking derde zondag van de Veertigdagentijd (7 maart):

De tekst bij de schikking van zondag 7 maart:
“Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’. De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.”

Schikking tweede zondag van de Veertigdagentijd (28 februari):

De tekst bij de schikking van zondag 28 feburari:
“Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op”, staat er in Mattheus 25:35. Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis. Dit voorjaar vond een van ons een vogelnestjes tijdens het snoeien van de tuin. Een warme en veilige thuisplaats(en). We leggen het nestje bij de opening van het hart. In de vaasjes plaatsen we een groot blad. Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Aan elk vaasje hangen we een klein flesje met een paar bloemen van een viooltje. Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen, die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.

Schikking eerste zondag van de Veertigdagentijd (21 februari):

De tekst bij de schikking van zondag 21 feburari:
Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zíjn voor elkaar. In de glazen planten we vergeet-mij-nietjes (plantjes). Tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.