Schikkingen Advent en Kerst (2019)

20 december 2019

Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

Ook voor de Adventstijd (december 2019) is weer een schikking gemaakt, die elke week wordt aangepast.

Schikking eerste zondag van Advent (zondag 1 december):

De tekst bij de schikking van de eerste zondag van Advent:
“Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen, zo staat in Micha 2, vers 12. In de schikking hebben we dat tot uiting gebracht door de steunen waarop de schikking rust. De steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend. Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we hier met hier en daar een plukje schapenwol. Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.”

Schikking tweede zondag van Advent (zondag 8 december):

De tekst bij de schikking van de tweede zondag van Advent:
“De schikking is gebaseerd op Micha 4:3. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Aan de krans van buigzame takken zijn opgerolde puntige blaadjes aangebracht. De blaadjes en de hulst verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is. Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek.”

Schikking derde zondag van Advent (zondag 15 december):

De tekst bij de schikking van de derde zondag van Advent:
“Het is de derde zondag van Advent. Een periode van verwachten, waarin we toeleven naar Kerst, naar de geboorte van Jezus. Het groen van de derde krans in de schikking komt vooral van het groen van de levensboom, de Thuja. De groene krans is versierd met geregen pindanootjes als symbool van rechtvaardig zijn, liefhebben en oog hebben voor de vogels. Dit kunnen we ook betrekken op onszelf: ‘De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God’. Deze hoopvolle tekst staat deze zondag centraal.”

Schikking vierde zondag van Advent (zondag 22 december):

De tekst bij de schikking van de vierde zondag van Advent:
“Gods belofte van zegen en genade. De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, de kleur van het leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. De bessen zijn niet zo geliefd, meer een noodrantsoen. De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels. Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.”

Schikking Eerste Kerstdag (woensdag 25 december):

De tekst bij de schikking van Eerste Kerstdag:
“De kroon op de kransen is de bol in de top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat leven veel licht nodig heeft. Kerst vertelt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten. Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en bloemen.”