Schikkingen Stille Week en Pasen (2024)

26 maart 2024

Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat. Ook voor de Stille Week en Pasen zijn weer schikkingen gemaakt. 

Schikking Witte Donderdag (28 maart):

De tekst bij de schikking van Witte Donderdag, 28 maart (Dorpskerk):
Jezus deelt voor de laatste keer de maaltijd met zijn leerlingen.
De kruik met de witte doek verbeelden de voetwassing.
De nadruk ligt op het dienen van de ander.
Het brood en de wijn verwijzen naar dit laatste avondmaal.
De witte tulpen staan voor gebed.
De klimop wijst naar trouw en verbondenheid.

Schikking Goede Vrijdag (29 maart):

De tekst bij de schikking van Goede Vrijdag, 29 maart (Welkomkerk):
Vanavond staan we stil bij het lijden van Jezus.
In de schikking zien we het kruis met het donkere doek als symbool van rouw en verlatenheid.
De rode bloemen tussen de lavastenen verbeelden het bloed van Jezus.
De groene hedera symboliseert Gods altijd aanwezige trouw, zelfs door de dood heen.

Schikking Stille Zaterdag (30 maart):

De tekst bij de schikking van Stille Zaterdag, 30 maart (Dorpskerk):
Jezus is gestorven en begraven. Is dit het einde? De schikking verbeeldt de paaswake bij het graf van Jezus. Dit is de nacht van de opstanding. Het nieuwe leven wordt verbeeld door de kleine witte bloemen. Het is niet afgelopen, maar het begin van nieuwe kansen, voortgezet op Paasmorgen.

Schikking Eerste Paasdag (31 maart):

De tekst bij de schikking van Eerste Paasdag, 31 maart (Welkomkerk):
Een stroom van licht verdrijft het duister.
De tijd van lijden en dood is voorbij.
de Heer is waarlijk opgestaan.
De rode tulpjes en kronkeltak symboliseren het bloed en de dood. De lelie (als teken van opstanding) breekt door het dorre hout. De uitlopende takken en voorjaarsbloemen geven hoop en zicht op het leven