Schikkingen Veertigdagentijd en Pasen (februari en maart 2018)

15 maart 2018

Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

Ook voor de Veertigdagentijd of Lijdenstijd in de aanloop naar Pasen is weer een schikking gemaakt, die elke week wordt aangepast.

Schikking eerste zondag van de Veertigdagentijd (zondag 18 februari):

De tekst bij de schikking van de eerste zondag van de Lijdenstijd:
In de veertigdagentijd gaan de schikkingen uit van het thema ‘Onvoorwaardelijke Liefde’. Het basiselement in de schikkingen bestaat dit jaar uit een kruis met daarop het hart. In de christelijke traditie staat het kruis symbool voor het lijden en de dood, maar ook voor hoop en opstaan uit ellende. De kleur paars die in deze tijd veel gebruikt wordt, staat voor inkeer. De boomschijven vormen de weg die Jezus aflegt naar het kruis. Jezus ging die uit liefde en vriendschap, hier gesymboliseerd door het hart en de rozen.

Schikking tweede zondag van de Veertigdagentijd (zondag 25 februari):

De tekst bij de schikking van de tweede zondag van de Lijdenstijd:
In de schikking zien we tulpen; dat zijn de twaalf discipelen van Jezus. Ze zijn bij elkaar voor de paasmaaltijd. Eén tulp staat alleen. Het is Petrus. Hij zegt dat hij Jezus nooit zal verlaten. Later doet hij dat wel. Drie keer zegt hij Jezus niet te kennen. En de haan kraait. Bij de tulp zien we de tranen van Petrus, na zijn verloochening huilde hij bitter. Het hart met de hedera symboliseert de onvoorwaardelijke liefde en trouw van Jezus voor Petrus.

Schikking derde zondag van de Veertigdagentijd (zondag 4 maart):

De tekst bij de schikking van de derde zondag van de Lijdenstijd:
Net als de discipelen destijds hebben mensen ook nu, door allerlei redenen, een hart van steen, een verdrietig hart, een gebroken hart, een zwart hart, een hard hart, een egoïstisch hart, een zondig hart. Deze mensen zijn op zichzelf gericht en hebben geen oog voor de ander en zeker niet voor God. Jezus zegt in de schriftlezing dat iedereen die met Hem mee wil gaan, zichzelf moet vergeten, Zijn kruis moet dragen en verder moet gaan met Hem en de boodschap die Hij verkondigt. In de schikking zien we verschillende harten, de verbeelding van de mensen. Het hart aan het kruis is Jezus die Zijn leven heeft gegeven voor ons. Als de liefde van Jezus onze harten raakt (verbeeld door de witte tulpen), gebeurt er iets. Onze harten veranderen, worden ‘zachter’, gaan open staan. We krijgen weer oog voor onze medemens en voor de wereld om ons heen.

Schikking vierde zondag van de Veertigdagentijd (zondag 11 maart):

De tekst bij de schikking van de vierde zondag van de Lijdenstijd:
Jezus trekt met zijn leerlingen door Galilea. Als ze onderweg zijn vragen de leerlingen zich af wie van hen het belangrijkste is. Jezus antwoordt: “Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.”
God, die ons hart kent.
In Jezus is ons het grote geheim te verstaan gegeven
De eerste zijn is de minste worden.
Breng ons in het spoor van Jezus.
De kleur roze is gebruikt als teken dat het paars langzaam verandert door het komende licht van Pasen. We zien de bloemen liggen: nederig, barmhartig en liefdevol. Koninklijke krachten … Gods kracht. We zien in de weg het spoor dat we volgen.

Schikking vijfde zondag van de Veertigdagentijd (zondag 18 maart):

De tekst bij de schikking van de vijfde zondag van de Lijdenstijd:
Bij de derde lijdensaankondiging komt het kruis steeds dichterbij. Zeven rode bloemen verbeelden al de kruiswoorden, die straks vanaf dit kruis zullen klinken. De leerlingen leren steeds meer wat het betekent om bij een lijdende Messias te horen.

Schikking zesde zondag van de Veertigdagentijd (zondag 25 maart, morgendienst):

De tekst bij de schikking van de vijfde zondag van de Lijdenstijd (morgendienst):
Op de Palmzondag in de Veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. De verwachtingen van de mensen die staan te juichen langs de weg, zijn hooggespannen. In Jezus zien zij een nieuwe koning. Jezus gaat deze weg, zoals de boomschijven in de schikking laten zien. Alles blijkt echter heel anders te gaan dan verwacht. Niet het geweld, maar de zachte krachten – zoals we zien in de zachte bolletjes mos – zullen het uiteindelijk winnen. De paarse viooltjes vertellen over de nederigheid, barmhartigheid en onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Vandaag zien we ook twee witte rozen in de schikking. We hopen dat Thijmen en Owen van den Berg door hun doop ook de onvoorwaardelijke liefde van Jezus mogen ervaren in hun leven.

Schikking zesde zondag van de Veertigdagentijd (zondag 25 maart, middagdienst):

De tekst bij de schikking van de zesde zondag van de Lijdenstijd (middagdienst):
In de schikking zien we het kruis met het hart als symbool van onverdeelde liefde, het thema van het Veertigdagenproject. Daarbij zien we een kan met water, kruiden, vijf verschillende soorten brood en een kaars. Deze symbolen verwijzen naar het oratorium ‘Als de graankorrel sterft’, waarvan deze middag een groot gedeelte gezongen wordt.

Schikking Witte Donderdag (donderdag 29 maart):

De tekst bij de schikking van Witte Donderdag:
Op Witte Donderdag wordt de avondmaaltijd herdacht die Jezus met Zijn twaalf discipelen hield kort voor de dag van Zijn kruisiging. Vandaar de broden in de schikking. 

Schikking Goede Vrijdag (vrijdag 30 maart):

De tekst bij de schikking van Goede Vrijdag:
Op Goede Vrijdag is het kruis omwikkeld met prikkeldraad als verwijzing naar de doornenkroon. De zwarte doek drukt de verlatenheid uit. De bloemen verwijzen naar de legende dat de bloeddruppels die van het lichaam van Jezus vielen onder het kruis veranderden in bloemen, rode anemonen. Maar de liefde van God dooft nooit.

Schikking Stille Zaterdag (zaterdag 31 maart):

De tekst bij de schikking van Stille Zaterdag:
In de Veertigdagentijd gaan de schikkingen uit van het thema ‘Onvoorwaardelijke Liefde’. Het basiselement in de schikkingen bestaat uit een kruis met daarop het hart. In de christelijke traditie staat het kruis symbool voor het lijden en de dood, maar ook voor hoop en opstaan uit ellende. Het hart symboliseert de liefde. De kleur wit verwijst naar reinheid. Na Goede Vrijdag is de Paaskaars  gedoofd en brandt er slechts één klein lichtje. Aan dit lichtje worden de lichtjes van de gedoopte kinderen vanaf Pasen 2017 tot nu aangestoken.

Schikking Eerste Paasdag (zondag 1 april, ochtend):

De tekst bij de schikking van Eerste Paasdag (morgendienst):
De Heer is waarlijk opgestaan, onvoorwaardelijke liefde….