Schikkingen Veertigdagentijd (2017) in teken van kracht en kwetsbaarheid

3 maart 2017

In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

Ook in deze Veertigdagentijd zijn er liturgische schikkingen. We horen hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde. Klik rechts van deze tekst op de slider om elke schikking te zien. De slider wordt in de loop van de Veertigdagentijd aangevuld met nieuwe foto’s.

Schikking 1 (zondag 5 maart)

De uitleg bij schikking 1, van zondag 5 maart:
Op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we de prachtige gele bloem – zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.
Lezingen: Genesis 2,15 – 3,9; Matteus 4, 1-11.

Schikking 2 (zondag 12 maart)

De uitleg bij schikking 2, van zondag 12 maart:
Op deze tweede zondag van de Veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt op de berg de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we een witte bloem als illustratie daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg, is niet vast te houden, maar wel mee te nemen in het denken en doen.
Lezingen: Exodus 24, 12-18; Mattheus 17, 1-9

Schikking 3 (zondag 19 maart)

De uitleg bij schikking 3, van zondag 19 maart:
Op deze derde zondag van de Veertigdagentijd horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

Schikking 4 (zondag 26 maart)

De uitleg bij schikking 4, van zondag 26 maart:
Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd. Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur.
De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien.
Lezingen: 1 Samuel 16, 1-13; Johannes, 1-13 (14-25) 26-39

Schikking 5 (zondag 2 april)

De uitleg bij schikking 5, van zondag 2 april:
Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over Lazarus, die door Jezus wordt opgewekt.
In de schikking zien we bloemen tussen dorre takken die gestoken zijn vanuit verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Schikking 6 (zondag 9 april)

De uitleg bij schikking 6, van zondag 9 april:
Tekst volgt nog.

Schikking 7 (donderdag 13 april)

De uitleg bij schikking 7, van donderdag 13 april (Witte Donderdag):
Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De voetwassing uit Johannes staat daarbij centraal. In de schikking wordt de nadruk gelegd op het dienen van de ander (of Ander). De leerlingen van Jezus zien alleen zichzelf en weigeren om de taak van een dienstknecht op zich te nemen. Jezus staat op en neemt de kom om te wassen. Hij gaat in zijn kracht staan en roep de anderen op om te doen zoals Hij. Ook is er een verwijzing als voorbode van het verraad van Judas.

Schikking 8 (vrijdag 14 april)

De uitleg bij schikking 8, van vrijdag 14 april (Goede Vrijdag):
Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Een kruis, omwikkeld met prikkeldraad, wordt in de schikking geplaatst. In het draad is een roos gestoken. Na het doven van de paaskaars blijft een kleine kaars branden. Het licht lijkt te doven maar de liefde van God dooft nooit.

Schikking 9 (zaterdag 15 april)

De uitleg bij schikking 9, van zaterdag 15 april (Stille Zaterdag):
We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood, maar we lezen al verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht van Pasen door. Het prikkeldraad is vervangen door groen als symbool van doorgaand leven.

Schikking 10 (zondag 16 april)

De uitleg bij schikking 10, van zondag 16 april (Eerste Paasdag):
Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn licht en liefde, zijn opstandingskracht, mogen onze kracht worden.