Schikkingen Veertigdagentijd, Stille Week en Pasen (maart en april 2019)

20 maart 2019

Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

Thema schikkingen: Een nieuw begin

Ook voor de Veertigdagentijd, de periode voorafgaand aan Pasen (maart en april 2019), is weer een schikking gemaakt. Deze schikking wordt elke week aangepast en sluit aan bij het thema van deze periode: ‘Een nieuw begin’. Dat is onder meer te merken aan de getallen die steeds terugkomen. Het getal 40 geeft in de Bijbel een periode van wachten en ontwikkeling aan (zoals de reis door de woestijn van het volk Israël). Het getal 8 staat voor het begin van een nieuwe week (die zelf zeven dagen duurt). De achtste dag wordt ook wel in verband gebracht met de opstanding. Het staat symbool voor een nieuw begin. Daarom zien we in de schikking steeds acht glazen flessen, die deels bekleed zijn met riet- en grasstengels. De flessen staan in een kring, symbool van de aarde. Ze zijn gevuld met water, de bron van (nieuw) leven. Het riet staat voor buigzaamheid.

Schikking eerste zondag van de Veertigdagentijd (10 maart):

De tekst bij de schikking van de eerste zondag van de Veertigdagentijd:

Steeds weer anders. Zo vertrouwd als Hij mij is, zo vreemd blijft Hij mij. Ik volg Hem, maar volgen kan ik Hem niet.” In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin.

Schikking tweede zondag van de Veertigdagentijd (17 maart):

De tekst bij de schikking van de tweede zondag van de Veertigdagentijd:

In de liturgische bloemschikking zien we de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. Dit is de Griekse letter chi, de 22e letter in het oud-Griekse alfabet. Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen voor Jezus. De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. We zien bloemen van de helleborus. Die bloeit als het koud is. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

Schikking derde zondag van de Veertigdagentijd (24 maart):

De tekst bij de schikking van de derde zondag van de Veertigdagentijd:

De acht flessen staan twee-aan-twee in een ellips geplaatst zo dat er de suggestie van een oog ontstaat. De primula plantjes doen denken aan ogen. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat we iets kunnen betekenen voor anderen. We worden uitgenodigd voor een nieuw begin. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Met eindeloos geduld wacht ons een nieuw begin: bloesem en vrucht.

Zie
de bloeiende wilg
een eerst teken
lente
die komen gaat.

Schikking vierde zondag van de Veertigdagentijd (31 maart):

De tekst bij de schikking van de vierde zondag van de Veertigdagentijd:

De 8 flessen worden in een achthoek geplaatst. De vorm wordt versterkt door groene takken. In de flessen staan bloeiende bloesemtakken. Wees blij! de zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin.

Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.

Verheug u om
de thuiskomst van de ene zoon
en samen
zoeken naar
een nieuw begin.

Schikking vijfde zondag van de Veertigdagentijd (7 april):

De tekst bij de schikking van de vijfde zondag van de Veertigdagentijd:

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? De wijngaard is een gesloten vesting. Er is geen opening om een gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk. Daarom is de vorm van deze schikking een vierkant. In de flesjes hebben we bladeren van sansevierea geplaatst. Tussen de flessen staan potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.
In de wereld is het vaak dat we met geweld beschermen wat rechtvaardig lijkt.
Maar we weten dat er met bloed en wijn een nieuw begin is.

Schikking zesde zondag van de Veertigdagentijd (14 april):

De tekst bij de schikking van de zesde zondag van de Veertigdagentijd:

De intocht in Jeruzalem. Kijk naar de Koning van vrede en recht. Hij is een redder, een held die niet vecht. Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet: Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet. 

De flessen in de schikking vormen een weg. In de flessen zien we gebogen takken en een palmblad, als ware het een poort. Bij de schikking staan twee boeketjes bloemen voor Marjon en Dominique die vandaag belijdenis doen, en hun ja-woord geven aan God. De klimop ranken symboliseren Gods trouw die hen altijd zal omringen.

Schikking Witte Donderdag (18 april):

De uitleg bij de schikking van Witte Donderdag:

In de schikking zijn zes flessen in een cirkel geplaatst. In het midden staat een veelkleurig viooltje. De zes flessen symboliseren de discipelen. Zes verwijst ook naar de zes werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel van de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen. Het viooltje in het midden verwijst naar het nederig kunnen zijn.

Schikking Goede Vrijdag (19 april):

De uitleg bij de schikking van Goede Vrijdag:

In de schikking staan zeven flessen in de vorm van een Latijns kruis. Het getal 7 is het heilige getal bij uitstek: 3 en 4. Het getal 3 is het getal door de drie-ene God en het getal 4 is het getal van de wereld. God is in zijn zoon naar de aarde gekomen, zijn taak is volbracht op aarde. In de flessen worden rode bloemen geplaatst.

Schikking Eerste Paasdag (21 april):

De uitleg bij de schikking van Eerste Paasdag:

De vorm van deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien met het hart’. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen.
In de flessen plaatsen we voorjaarsbloemen. Allerlei bloeiende bolplantjes staan naast het hart geplaatst om de hartvorm te versterken.

Het is Pasen
een nieuw begin
om te
leven met het hart.