Schikkingen Veertigdagentijd, Stille Week en Pasen (2022)

12 maart 2022

Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat. Ook voor Pasen en de Veertigdagentijd, de periode die aan Pasen voorafgaat, is weer een schikking gemaakt. 

Schikking Eerste Paasdag (17 april):

De tekst bij de schikking van Eerste Paasdag, 17 april (Welkomkerk):
Pasen. De Heer is opgestaan.
Een nieuw begin.
De groene takkenconstructie is uitgelopen.
De schikking bloeit: bloesem, tulpen en narcissen
.

Schikking Goede Vrijdag (15 april):

De tekst bij de schikking van Goede Vrijdag, 15 april (Welkomkerk):
Vandaag wordt het stil.
Woorden stokken.
Duisternis valt in.
Vandaag wordt het stil
.

Schikking Witte Donderdag (14 april):

De tekst bij de schikking van Witte Donderdag, 14 april (Dorpskerk):
Brood en wijn staan in deze dienst centraal
De schikking wordt steeds groener.
De aren symboliseren het brood.
De druiven de wijn.

Schikking zesde zondag van de Veertigdagentijd (10 april):

De tekst bij de schikking van zondag 10 april (Welkomkerk):
De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze schikking. De groene takken van buxus zijn toegevoegd als verwijzing naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag.

Schikkingen vijfde zondag van de Veertigdagentijd (3 april):

De tekst bij de schikkingen van zondag 3 april (Welkomkerk en Dorpskerk):
De schikking is naar aanleiding van Lucas 20 vers 9-19: de gelijkenis van de man met een wijngaard. Kernwoorden zijn: wijngaard – afwijzing – het lijden tegemoet. In deze lezing staat het toekomstige lijden centraal, en wel op twee manieren: een verwijzing naar het lijden van Jezus, en de tekst uit Johannes 15: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.” De rank en de druif horen bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan verbinding. En zoals de rank zal uitbotten en tot bloei zal komen, vruchten zal dragen zo zal ook Elias mogen groeien en tot bloei komen voor God, zijn ouders en ons als kerkgemeenschap.

Schikking vierde zondag van de Veertigdagentijd (27 maart):

De tekst bij de schikking van zondag 27 maart (Welkomkerk):
Welkom thuis verloren zoon, hier mag je zijn. De Vader viert een feest.
Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis. Welkom thuis. Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen. Je hoort hier, in zijn aanwezigheid. Deel in de
vreugde en open nu je handen. Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.
Welkom ook Ruth, zij is in ons midden en zal gedoopt worden, opgenomen in
ons midden.
Nu nog jong, zoals de bloesems in de schikking die uitlopen en groeien.
Dat ook zij mag uitgroeien tot een meelevend lid.

Schikking derde zondag van de Veertigdagentijd (20 maart):

De tekst bij de schikking van zondag 20 maart (Welkomkerk):
De schikking is n.a.v. Lucas 13, vers 1-9, waarin het gaat over vrucht dragen:
De boodschap voor vandaag is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden. Wanneer we uitspreken ‘Van U is de toekomst’ en we daarvan deel willen uitmaken, vraagt het van ons dus om zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen. Kernwoorden: tot inkeer komen en vrucht dragen zoals de vijgentak en de zaaddragende helleboris.

Schikkingen tweede zondag van de Veertigdagentijd (13 maart):

De tekst bij de schikking van zondag 13 maart (Welkomkerk):
De schikking is naar aanleiding van het bijbelboek Lucas 9, vers 28-36:
De verheerlijking op de berg. Kernwoorden zijn: erkenning – verheerlijking – ontmoeting. Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze krijgen een hemels perspectief op Jezus. Een ervaring die alle werkelijkheid tart. Jezus, Gods zoon! Het gipskruid tussen de aren stelt de wolk voor. De wolk is een directe verwijzing naar de tekst waarin het gaat over de stem die uit de wolk komt.

De tekst bij de schikking van zondag 13 maart (Dorpskerk):
In de lezing van deze dag staat de verheerlijking op de berg centraal, een beeldend verhaal en tegelijkertijd niet zichtbaar. Tegelijkertijd gaat het verhaal ook over ontmoeting. Het is er en we kunnen het niet goed zien. Het gipskruid staat voor de wolk een directe verwijzing is naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt.

Schikking eerste zondag van de Veertigdagentijd (6 maart):

De tekst bij de schikking van zondag 6 maart (Welkomkerk):
Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd zien we in de schikking van takken en grassen ook tarwearen, als verwijzing naar het brood. In de pot staan bloeiende primula’s. De primula heeft de Nederlandse naam ‘hemelsleutel’ en dat symboliseert waar het om gaat in deze schikking, namelijk dat een leven met God betekent dat je niet altijd de makkelijkste weg gaat. Maar dat je weet dat Hij de tijden in zijn hand heeft.