Schikkingen Veertigdagentijd, Stille Week en Pasen (maart en april 2020)

13 april 2020

Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat. Ook voor de Veertigdagentijd, de periode voorafgaand aan Pasen, is weer een schikking gemaakt. Vanwege de coronacrisis zijn alleen de eerste twee diensten tijdens de Veertigdagentijd doorgegaan. Kerkdiensten daarna zijn afgelast. 

Schikking eerste zondag van de Veertigdagentijd (1 maart):

De tekst bij de schikking van de eerste zondag van de Veertigdagentijd:

De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld, is eenzaam. De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond. Leven is zo veel meer dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft ook niet van brood alleen. Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn, om ook op onze weg voort te gaan. Fier overeind staan, zoals de tulp, die met de onmiskenbare kleur heel opvallend is. Durf dat, laat je niet afleiden. Dien het léven.

Schikking tweede zondag van de Veertigdagentijd (8 maart):

De tekst bij de schikking van de tweede zondag van de Veertigdagentijd:

Rond het centrum van de schikking zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst. Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol, die op uitkomen staat. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar. In de stralende krans van deze schikking kunnen we het geheim – de bloem in de knop – al zien als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.

Schikking Palmzondag (zondag 5 april):

De tekst bij de schikking van Palmzondag:

De zalving is een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet zo goed kennen. Maar het is heel bijbels; profeten en koningen worden gezalfd als hun taak begint. En wie gestorven is, wordt ook gezalfd. De vrouw brengt dit in het teken van het zalven van
Jezus’ voeten samen. De schikking met de kruiden symboliseert dat voor ons. Op Palmzondag wijst de zalving al vooruit naar Jezus’ dood. De groene takjes lijken wel een beetje op de palmtakken.

Schikking Goede Vrijdag (vrijdag 10 april):

De tekst bij de schikking van Goede Vrijdag:

We zien de verbeelding van de straf die de Romeinen gaven aan misdadigers. Het was de wreedste en meest vernederende straf die men kon bedenken. De lange lezing van het Johannesevangelie laat een opeenvolging van gebeurtenissen horen, die wij vaak goed kennen. De diepe droefenis over de kruisiging wordt uitgebeeld in dit eenvoudige beeld. Hoe de vredevorst ter dood werd gebracht.
Als alles gezegd lijkt, past alleen de eenvoud van die drie kruisen.

Schikking Stille Zaterdag (zaterdag 11 april):

De tekst bij de schikking van Stille Zaterdag:

Op Stille Zaterdag brandt er een klein lichtje. Na het noemen van de namen van de kinderen die na Pasen 2019 zijn gedoopt, wordt voor hen aan dat kleine lichtje een nieuw lichtje aangestoken. Om onze eigen doop te gedenken, worden daarna nog 12 lichtjes aangestoken. Zo leven we licht naar het licht van Pasen toe.

Schikking Eerste Paasdag (zondag 12 april):

De tekst bij de schikking Eerste Paasdag:

We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. De leerlingen staan rondom de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de – nog een beetje ingehouden – vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven. Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om die ruimte heen.