Spaaractie met boodschappenboxen voor minima overtreft alle verwachtingen

28 januari 2022

De actie om met zegels van de MCD-supermarkt gratis boodschappenboxen voor minima bij elkaar te sparen, is een groot succes geworden. In totaal werden 150 boodschappenboxen bij elkaar gespaard, met elk een waarde van ruim 50 euro. De actie was een initiatief van het College van Diakenen, in samenwerking met de Zuidlandse MCD-vestiging.

Boodschappenboxen uitgedeeld aan gezinnen en aan Voedselbank

De actie startte in december en liep tot 22 januari. De boodschappenboxen zijn inmiddels aan mensen en gezinnen in Zuidland en omliggende dorpen uitgedeeld. Het gaat om huishoudens die zelf niet in staat zijn om te sparen en soms ook niet in staat zijn om boodschappen te doen. Een groot aantal boxen is daarnaast aan de Voedselbank gegeven.

Dankbaar

Het College van Diakenen is de MCD erg dankbaar voor zijn steun en medewerking aan de actie. Veel dank gaat ook uit naar iedereen die heeft meegespaard. “Fijn om zoiets tastbaars met en voor elkaar te mogen doen”, aldus het College van Diakenen.