Symbolische bloemschikking

Tijdens bijzondere kerkdiensten of op kerkelijke feestdagen wordt het podium in onze kerkgebouwen opgeluisterd met een symbolische bloemschikking, ook wel liturgische bloemschikking genoemd. Deze schikkingen worden verzorgd door de Taakgroep Eredienst. De bloemen en planten, hun kleuren en de eventueel toegevoegde voorwerpen hebben allemaal een betekenis, die nauw verband houdt met de feestdag, de dienst en/of de verkondiging. De schikking vertelt dus in kleur en vorm het verhaal van die dag. Hieronder vind je een flink aantal voorbeelden van schikkingen die in de afgelopen jaren in onze kerken te zien waren.

Informatie
 • coördinator bloemschikkingen
  Anita van Meurs
 • coördinator bloemschikkingen
  Coby Oortwijn
 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat. Ook voor de Stille Week en Pasen zijn weer schikkingen gemaakt. 

  Schikking Witte Donderdag (28 maart):

  De tekst bij de schikking van Witte Donderdag, 28 maart (Dorpskerk):
  Jezus deelt voor de laatste keer de maaltijd met zijn leerlingen.
  De kruik met de witte doek verbeelden de voetwassing.
  De nadruk ligt op het dienen van de ander.
  Het brood en de wijn verwijzen naar dit laatste avondmaal.
  De witte tulpen staan voor gebed.
  De klimop wijst naar trouw en verbondenheid.

  Schikking Goede Vrijdag (29 maart):

  De tekst bij de schikking van Goede Vrijdag, 29 maart (Welkomkerk):
  Vanavond staan we stil bij het lijden van Jezus.
  In de schikking zien we het kruis met het donkere doek als symbool van rouw en verlatenheid.
  De rode bloemen tussen de lavastenen verbeelden het bloed van Jezus.
  De groene hedera symboliseert Gods altijd aanwezige trouw, zelfs door de dood heen.

  Schikking Stille Zaterdag (30 maart):

  De tekst bij de schikking van Stille Zaterdag, 30 maart (Dorpskerk):
  Jezus is gestorven en begraven. Is dit het einde? De schikking verbeeldt de paaswake bij het graf van Jezus. Dit is de nacht van de opstanding. Het nieuwe leven wordt verbeeld door de kleine witte bloemen. Het is niet afgelopen, maar het begin van nieuwe kansen, voortgezet op Paasmorgen.

  Schikking Eerste Paasdag (31 maart):

  De tekst bij de schikking van Eerste Paasdag, 31 maart (Welkomkerk):
  Een stroom van licht verdrijft het duister.
  De tijd van lijden en dood is voorbij.
  de Heer is waarlijk opgestaan.
  De rode tulpjes en kronkeltak symboliseren het bloed en de dood. De lelie (als teken van opstanding) breekt door het dorre hout. De uitlopende takken en voorjaarsbloemen geven hoop en zicht op het leven

   

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat. Ook voor Biddag (woensdag 13 maart) is weer een schikking gemaakt. 

  Schikking Biddag (woensdag 13 maart):

  De uitleg bij de schikking van Biddag, woensdag 13 maart:
  De witte tulpen staan symbool voor gebed.
  De bloembollen en de bloesem symboliseren een nieuw begin.
  De open handen vragen om de zegen van God.
  Al wat ons bezig houdt, brengen we in gebed bij God.
  Wij weten ons afhankelijk van Hem.

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor Eerste Kerstdag, maandag 25 december, is een schikking gemaakt.

  Schikking Eerste Kerstdag (maandag 25 december):

  De tekst bij de schikking van Eerste Kerstdag:
  “De ster wijst
  De weg naar het kind
  Een hoopgevende toekomst.”

   

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor zondag 26 november 2023, de dag van de herdenking van de gemeenteleden die in het voorbije kerkelijk jaar zijn overleden, is een schikking gemaakt.

  Schikking Herdenking overledenen (zondag 26 november):

  De tekst bij de schikking voor de herdenking van de overleden gemeenteleden:
  Laten we de namen steeds weer zeggen.
  Het was een leven eens op aard’ geboren.
  Al hun namen in Gods handen leggen.
  Daar zijn ze veilig, niet voor ons verloren
  .”

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Israëlzondag van zondag 1 oktober is een schikking gemaakt.

  Schikking Israëlzondag (zondag 1 oktober):

  De tekst bij de schikking van de Israëlzondag:
  “We staan op deze zondag stil bij de onlosmakelijke verbondenheid van de
  Christelijke kerk met het Joodse volk. In de schikking zien we daarom witte
  en blauwe bloemen, de kleuren van Israël. De klimop staat voor de trouw van
  God aan ons maar zeker ook aan Israël, daar mogen we op vertrouwen.

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Startdienst van zondag 17 september is een schikking gemaakt.

  Schikking Startdienst (zondag 17 september):

  De tekst bij de schikking van de Startdienst:
  “Ga mee samen op weg het nieuwe seizoen in.
  Dankbaar voor…
  Een hart vol liefde
  Een kruis van genade
  Hoop als anker.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat. Ook voor Eerste Pinksterdag (zondag 28 mei) is weer een schikking gemaakt. 

  Schikking Eerste Pinksterdag (zondag 28 mei):

  De tekst bij de schikking van Eerste Pinksterdag, zondag 28 mei:
  Geschenk uit de hemel,
  tongen van vuur.
  Talen om te spreken
  van Gods levensteken
  Woord dat klopt en vind gehoor

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat. Ook voor Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei) is weer een schikking gemaakt. 

  Schikking Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei):

  De tekst bij de schikking van Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei:
  In de bloemschikking voor Hemelvaartsdag zien we aan de basis de aarde gesymboliseerd met mos, stenen en takken. Daarbij het blad van de vingerplant als symbool van Gods liefde voor de aarde. De gerbera’s staan voor de elf apostelen omhoog kijkend naar de hemel. Een witte roos in een wolk van fluitenkruid symboliseert Jezus die opstijgt naar de hemel.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat. Ook voor Eerste Paasdag (zondag 9 april) is weer een schikking gemaakt. 

  Schikking Eerste Paasdag (zondag 9 april):

  De tekst bij de schikking van Eerste Paasdag, zondag 9 april:
  Nieuw leven
  de dood overwonnen
  Een bloeiende tuin geuren en kleuren
  Kringloop
  begin zonder einde.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat. Ook voor Biddag (woensdag 8 maart) is weer een schikking gemaakt. 

  Schikking Biddag (woensdag 8 maart):

  De tekst bij de schikking van Biddag, woensdag 8 maart:
  Gods liefde opent onze blik weer voor het leven om ons heen.
  Bloem vol belofte liefde voor jou.
  Gegroeid uit het levende water.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Advents- en Kersttijd (november en december 2022) is weer een schikking gemaakt, die elke week wordt aangepast.

  Schikking Eerste Kerstdag (zondag 25 december):

  De tekst bij de schikking van Eerste Kerstdag:
  Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen. Jezus is geboren in een stal. We zien dit in de uitbundige witte schikking en de stal. In de stal is iedereen welkom!!

  Schikking vierde zondag van Advent (zondag 18 december):

  De tekst bij de schikking van de vierde zondag van Advent:
  Op de vierde zondag van Advent gaat het over Simeon en Anna. Twee oude profeten die hun leven lang gewacht hebben op de geboorte van Jezus. Ze zien Jezus als hij 40 dagen oud is en met Jozef en Maria in de tempel komt. Gods belofte is vervuld. In de schikking zien we 2 amaryllissen, zij staan voor Simeon en Hanna die vervuld zijn van de Heilige Geest. De amaryllis in knop staat voor Jezus, de knop voorspelt dat een nieuw seizoen aanbreekt, het seizoen van Gods genade! Het groen in de schikking staat voor hoop en toekomst. God, kom met Uw Geest! Doe Uw stralende licht over ons opgaan!

  Schikking derde zondag van Advent (zondag 11 december):

  De tekst bij de schikking van de derde zondag van Advent:
  Op deze derde zondag van Advent breekt het licht van Gods koninkrijk door. De paarse kleur die hoort bij Advent, verandert in roze. Dit zien we terug in de roze rozen. Klimop staat symbool voor hoop en nieuw leven. Wanneer Jozef hoort dat Maria zwanger is, valt zijn droom in stukjes uiteen. Dit komt tot uiting in de kleine witte bloemen. De lelie staat symbool voor de engel. Deze verschijnt in een droom aan Jozef en zegt dat Jozef niet bang hoeft te zijn; het kind dat Maria draagt, is verwekt door de heilige Geest.

  Schikking tweede zondag van Advent (zondag 4 december):

  De tekst bij de schikking van de tweede zondag van Advent:
  Op deze tweede zondag van Advent horen we hoe de engel Gabriël Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. In de schikking zien we een witte lelie die staat voor de zuiverheid van Maria en rode bloemen als symbool voor het ontvangen van Gods Geest.

  Schikking eerste zondag van Advent, tevens afscheid dominee Hamstra (zondag 27 november):

  De tekst bij de schikking van de eerste zondag van Advent:
  De tijd van Advent is de tijd van de verwachting. We kijken uit naar de komst van het Kind in de kribbe. We zien witte lelies en rozen in de schikking: symbool van maagdelijkheid en zuiverheid. Ze verwijzen naar Maria die het Kind mag baren. Rozen staan ook voor een nieuw begin. Dominee Auke Hamstra neemt helaas afscheid van onze gemeente, maar er is ook voor hem een nieuw begin. De schikking verbeeldt de toekomstverwachting voor hem. In Jeremia 29, vers 11 wordt dit uitgesproken: ‘Mijn plan met u staat vast’, spreekt de Heer. ‘Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal u een hoopvolle toekomst geven.’ De notenbalk staat voor de muziek waar Auke van houdt: ‘U zij de Glorie’. Een lied dat we allemaal vol liefde kunnen meezingen. Onderin de schikking zien we de handbladeren: het is al in Gods hand!

   

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor zondag 20 november 2022, de dag van de herdenking van de gemeenteleden die in het voorbije kerkelijk jaar zijn overleden, is een schikking gemaakt.

  Schikking Herdenking overledenen (zondag 20 november):

  De tekst bij de schikking van de herdenking van de overleden gemeenteleden:
  Als een rots blijft je naam bestaan,
  opgericht in het Licht van de Eeuwige.
  Rotsvast vertrouwen, houvast voor ons.”

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor Dankdag (woensdag 2 november) is een schikking gemaakt.

  Schikking Dankdag (2 november):

  De tekst bij de schikking voor Dankdag is de tekst van Lied 716 uit het Liedboek:
  “Zaaien, maaien oogsten
  Dank de Allerhoogste
  voor zijn zorg om ons bestaan.
  Hij biedt ons dit alles aan.”

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Israëlzondag (2 oktober) is een schikking gemaakt.

  Schikking Israëlzondag (zondag 2 oktober):

  De tekst bij de schikking van de Startdienst:
  “In de schikking zien we witte en blauwe bloemen, de kleuren van Israël.
  In het midden wordt met de stenen de Klaagmuur verbeeld.
  Echter niet met gebedsbriefjes, maar met bloeiende bloemen.
  Dit verwijst naar de hoopvolle toekomst die God aan Zijn volk heeft beloofd.
  Links staat het kruis, van waar de klimop verbonden wordt met de brandende kaars.
  Dit symboliseert de trouw en de aanwezigheid van de God van Abraham, Isaäk en Jacob.”

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Startdienst van zondag 18 september is een schikking gemaakt.

  Schikking Startdienst (zondag 18 september):

  De tekst bij de schikking van de Startdienst:
  “Op deze dag beginnen we aan een nieuw seizoen in onze kerk met als thema ‘Aan tafel’. Van de tafel van de Heer naar de tafel van verbinding. In de schikking zien we verschillende soorten bloemen. Iedere bloem is uniek maar met elkaar vormen ze één geheel. De schikking beeldt uit: Verbondenheid, Ontmoeting, Samen delen en Samenwerken. Met de uitnodiging: voor ieder van ons is plaats aan de tafel.”

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de bevestiging van nieuwe ambtsdragers, op zondag 12 juni, is een schikking gemaakt.

  Schikking bevestiging ambtsdragers (zondag 12 juni):

  De tekst bij de schikking van zondag 12 juni (bevestiging ambtsdragers):
  De boog met klimop symboliseert het voor altijd verbonden zijn met God en met elkaar. De rode rozen verbeelden ambtsdragers. Zij staan voor geheimhouding (sub rosa) van hetgeen hun wordt toevertrouwd. Rood is ook de kleur van de Geest die hen zal leiden. De vingerplantbladen staan symbool voor door het gedragen woeden door God. De overige bloemen/kleuren symboliseren de gemeente, die wordt ondersteund door de dragende handen van God die de ambtsdragers zullen helpen in hun werk.

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor Eerste Pinksterdag, zondag 5 juni, is een schikking gemaakt.

  Schikking Eerste Pinksterdag (zondag 5 juni):

  De tekst bij de schikking van Eerste Pinksterdag:
  De schikking verbeeldt tongen van vuur, symbool voor de boodschap van het Pinksterfeest, waarbij Gods goede nieuws als een lopend vuur door de wereld mag gaan. De neerdalende lijnen van de grassen verbeelden de uitstorting van de Heilige Geest. De drie rode Anthuriums verbeelden de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, is een schikking gemaakt.

  Schikking Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei):

  De tekst bij de schikking van Hemelvaartsdag:
  “De Heer is in de wolken, onttrokken aan ons oog. Maar Hij heeft alle volken zijn koninkrijk beloofd. Al blijft Hij nu verborgen, in teken en in taal, straks, op de nieuwe morgen, zien wij Hem allemaal.”

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat. Ook voor Pasen en de Veertigdagentijd, de periode die aan Pasen voorafgaat, is weer een schikking gemaakt. 

  Schikking Eerste Paasdag (17 april):

  De tekst bij de schikking van Eerste Paasdag, 17 april (Welkomkerk):
  Pasen. De Heer is opgestaan.
  Een nieuw begin.
  De groene takkenconstructie is uitgelopen.
  De schikking bloeit: bloesem, tulpen en narcissen
  .

  Schikking Goede Vrijdag (15 april):

  De tekst bij de schikking van Goede Vrijdag, 15 april (Welkomkerk):
  Vandaag wordt het stil.
  Woorden stokken.
  Duisternis valt in.
  Vandaag wordt het stil
  .

  Schikking Witte Donderdag (14 april):

  De tekst bij de schikking van Witte Donderdag, 14 april (Dorpskerk):
  Brood en wijn staan in deze dienst centraal
  De schikking wordt steeds groener.
  De aren symboliseren het brood.
  De druiven de wijn.

  Schikking zesde zondag van de Veertigdagentijd (10 april):

  De tekst bij de schikking van zondag 10 april (Welkomkerk):
  De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze schikking. De groene takken van buxus zijn toegevoegd als verwijzing naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag.

  Schikkingen vijfde zondag van de Veertigdagentijd (3 april):

  De tekst bij de schikkingen van zondag 3 april (Welkomkerk en Dorpskerk):
  De schikking is naar aanleiding van Lucas 20 vers 9-19: de gelijkenis van de man met een wijngaard. Kernwoorden zijn: wijngaard – afwijzing – het lijden tegemoet. In deze lezing staat het toekomstige lijden centraal, en wel op twee manieren: een verwijzing naar het lijden van Jezus, en de tekst uit Johannes 15: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.” De rank en de druif horen bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan verbinding. En zoals de rank zal uitbotten en tot bloei zal komen, vruchten zal dragen zo zal ook Elias mogen groeien en tot bloei komen voor God, zijn ouders en ons als kerkgemeenschap.

  Schikking vierde zondag van de Veertigdagentijd (27 maart):

  De tekst bij de schikking van zondag 27 maart (Welkomkerk):
  Welkom thuis verloren zoon, hier mag je zijn. De Vader viert een feest.
  Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis. Welkom thuis. Kom maar binnen.
  Hij sluit je in zijn armen. Je hoort hier, in zijn aanwezigheid. Deel in de
  vreugde en open nu je handen. Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.
  Welkom ook Ruth, zij is in ons midden en zal gedoopt worden, opgenomen in
  ons midden.
  Nu nog jong, zoals de bloesems in de schikking die uitlopen en groeien.
  Dat ook zij mag uitgroeien tot een meelevend lid.

  Schikking derde zondag van de Veertigdagentijd (20 maart):

  De tekst bij de schikking van zondag 20 maart (Welkomkerk):
  De schikking is n.a.v. Lucas 13, vers 1-9, waarin het gaat over vrucht dragen:
  De boodschap voor vandaag is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden. Wanneer we uitspreken ‘Van U is de toekomst’ en we daarvan deel willen uitmaken, vraagt het van ons dus om zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen. Kernwoorden: tot inkeer komen en vrucht dragen zoals de vijgentak en de zaaddragende helleboris.

  Schikkingen tweede zondag van de Veertigdagentijd (13 maart):

  De tekst bij de schikking van zondag 13 maart (Welkomkerk):
  De schikking is naar aanleiding van het bijbelboek Lucas 9, vers 28-36:
  De verheerlijking op de berg. Kernwoorden zijn: erkenning – verheerlijking – ontmoeting. Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze krijgen een hemels perspectief op Jezus. Een ervaring die alle werkelijkheid tart. Jezus, Gods zoon! Het gipskruid tussen de aren stelt de wolk voor. De wolk is een directe verwijzing naar de tekst waarin het gaat over de stem die uit de wolk komt.

  De tekst bij de schikking van zondag 13 maart (Dorpskerk):
  In de lezing van deze dag staat de verheerlijking op de berg centraal, een beeldend verhaal en tegelijkertijd niet zichtbaar. Tegelijkertijd gaat het verhaal ook over ontmoeting. Het is er en we kunnen het niet goed zien. Het gipskruid staat voor de wolk een directe verwijzing is naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt.

  Schikking eerste zondag van de Veertigdagentijd (6 maart):

  De tekst bij de schikking van zondag 6 maart (Welkomkerk):
  Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd zien we in de schikking van takken en grassen ook tarwearen, als verwijzing naar het brood. In de pot staan bloeiende primula’s. De primula heeft de Nederlandse naam ‘hemelsleutel’ en dat symboliseert waar het om gaat in deze schikking, namelijk dat een leven met God betekent dat je niet altijd de makkelijkste weg gaat. Maar dat je weet dat Hij de tijden in zijn hand heeft.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat. Ook voor Biddag (woensdag 9 maart) is weer een schikking gemaakt. 

  Schikking Biddag (woensdag 9 maart):

  De tekst bij de schikking van Biddag, woensdag 9 maart:

  God,

  U zorgt.
  Alleen al door Uw naam, U bent aanwezig.
  Onze zorgen brengen we bij U.
  Open onze ogen voor het goede,
  voor het geschenk van de Heilige Geest.
  De Heilige Geest is er voor iedereen die er om vraagt.
  De tulpen zijn in deze schikking het symbool voor het gebed.
  De bloem lijkt op samengevouwen handen.

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de afscheidsdienst van dominee Jan Schep op zondag 6 maart is een schikking gemaakt. Dominee Schep gaat met emeritaat.

  Schikking afscheidsdienst Jan Schep (zondag 6 maart):

  De uitleg bij de schikking van de afscheidsdienst:
  “Deze liturgische bloemschikking verbeeldt de veelkleurigheid van onze gemeente. Als voorganger heeft Jan Schep in de jaren dat hij in Zuidland werkzaam was, bruggen gebouwd en versterkt tussen de verschillende stromingen die onze gemeente rijk is.”

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Advents- en Kersttijd (november en december 2021) is weer een schikking gemaakt, die elke week wordt aangepast. Het thema is ‘In een ander licht’.

  Schikking Eerste Kerstdag (zaterdag 25 december):

  De tekst bij de schikking van Eerste Kerstdag:
  Gods licht voor heel de wereld.
  In het woord was leven
  en het leven was het licht voor de mensen.
  Stralend licht de nieuwe dag begint met steren in de nacht.

  Schikking vierde zondag van Advent (zondag 19 december):

  De tekst bij de schikking van de vierde zondag van Advent:
  Verborgen in de bol.
  Groeiend naar licht.
  Nieuw leven.
  Gezegende toekomst.

  Schikking derde zondag van Advent (zondag 12 december):

  De tekst bij de schikking van de derde zondag van Advent:
  Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt?
  In hoop en vrees doet boete, geloof in Zijn verbond.
  Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt?
  Deel met elkander brood van alledag, omdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag.

  Deel met elkander brood van deze dag.

  Schikking tweede zondag van Advent (zondag 5 december):

  De tekst bij de schikking van de tweede zondag van Advent:
  Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. In de bloemschiksuggestie maken we gebruik van het beeld van de zon. Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus. De opkomende zon is met de tweede zondag van Advent iets groter geworden. Voor de schikking ligt een jakobsschelp met daarin een brandend waxinelichtje. Dopen met het licht.

  Schikking eerste zondag van Advent (zondag 28 november):

  De tekst bij de schikking van de eerste zondag van Advent:
  Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon is nog maar klein. Voor de stralen hebben we gele tinten en gedroogde grassen gebruikt. Vóór de schikking ligt een appel, in wol verpakt, als in een mantel, veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen. De tekst op deze eerste zondag van Advent:

  Gedroogde grassen
  Als stralen van de zon
  – Morgenlicht –
  Vol verwachting

   

   

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor zondag 21 november 2021, toen we de gemeenteleden herdachten die in het voorbije kerkelijk jaar zijn overleden, is een schikking gemaakt.

  Schikking Herdenking overledenen (zondag 21 november):

  De tekst bij de schikking van de herdenking van de overleden gemeenteleden:
  “In deze morgendienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we die gemeenteleden die in dit jaar zijn overleden. Wij noemen hun namen en steken een kaars aan, aan het licht van de paaskaars, symbool van de levende Heer bij wie we hen geborgen weten.”

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor Dankdag (woensdag 3 november) is een schikking gemaakt.

  Schikking Dankdag (3 november):

  De tekst bij de schikking voor Dankdag:
  “Prijs de Heer, uw God
  Voor het goede land
  Dat Hij heeft gegeven.
  En wees Hem dankbaar.”

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Israëlzondag van zondag 3 oktober is een schikking gemaakt.

  Schikking Israëlzondag (zondag 3 oktober):

  De tekst bij de schikking van de Israëlzondag:
  “In de bloemschikking is de diepe verbondenheid van de Christelijke kerk met het Joodse volk verbeeld. Hun beider geschiedenis stoelt op de God van Israël.”

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Startdienst van zondag 19 september is een schikking gemaakt.

  Schikking Startdienst (zondag 19 september):

  De tekst bij de schikking van de Startdienst:
  “Groen is de kleur van hoop, nieuw leven, groei en toekomst. Zonnebloemen zijn gebruikt omdat de bloemen zich altijd richten naar boven, naar de zon. De zon is een beeld van God, de vader in de hemel, die zijn licht laat schijnen over alle mensen. De boog is de verbindende liefde van Gods(verbond). Handen vouwend in het centrum om zo de toekomst in te gaan.”

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Overstapdienst van zondag 11 juli, voor de kinderen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan, is een schikking gemaakt.

  Schikking Overstapdienst (zondag 11 juli):

  De tekst bij de schikking van de Overstapdienst:
  “10 zonnebloemen symboliseren de kinderen die vandaag een grote stap zetten in hun leven, van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De wens van de gemeente is dat jullie steeds vol vertrouwen je op Gods liefde en vriendschap richten, zoals een zonnebloem zich richt naar de zon. Het hart met klimop symboliseert Gods vriendschap en eeuwige trouw. Ga met God en Hij zal met je zijn.”

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor Eerste Pinksterdag, zondag 23 mei, is een schikking gemaakt.

  Schikking Eerste Pinksterdag (zondag 23 mei):

  De tekst bij de schikking van Eerste Pinksterdag:
  “De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst. In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar, waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt te zetten. De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met de Scabiosa bloem.”

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, is een schikking gemaakt.

  Schikking Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei):

  De tekst bij de schikking van Hemelvaartsdag:
  “Met hemelvaart herdenken we dat Jezus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel. Jezus’ weggaan is ook Zijn thuiskomen. We zien in de schikking de ene roos. Deze verbeeldt het omhoog gaan van onze Heer. De bloemen onderaan de schikking verwijzen naar de verschillende leerlingen. Zij staan voor de opdracht van Christus om de wereld in te gaan en aan iedereen te verkondigen alles wat Hij ons heeft geleerd. Wij mogen geloven dat al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.”

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat. Ook voor de Veertigdagentijd, de periode voorafgaand aan Pasen, is weer een schikking gemaakt. 

  Schikking Eerste Paasdag (4 april):

  De tekst bij de schikking van zondag 4 april (Eerste Paasdag):
  “Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd vóór Pasen mét Pasen.”

  Schikking Stille Zaterdag (3 april):

  De tekst bij de schikking van zaterdag 3 april (Stille Zaterdag):
  “Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven. Zijn naam is uitgesproken, heeft een plek gekregen. Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen. Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in de grond, op een nieuw begin. Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.”

  Schikking Goede Vrijdag (2 april):

  De tekst bij de schikking van vrijdag 2 april (Goede Vrijdag):
  “Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een doodstille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging. Tussen de stenen worden zilverlingen gelegd als verwijzing naar het verraad. Een kruis horizontaal staat verticaal in het hart. Het hart is gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.”

  Schikking Witte Donderdag (4 april):

  De tekst bij de schikking van donderdag 1 april (Witte Donderdag):
  “Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op Witte Donderdag. De glazen vazen worden ingeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn. De korenaren die we gebruikten bij de schikking ‘De hongerigen voeden’, accentueren nu de lijn van het open hart.”

  Schikking zesde zondag van de Veertigdagentijd (28 maart):

  De tekst bij de schikking van zondag 28 maart:
  “Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar horen. In de vazen plaatsen we paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. De tulp gebruikten we eerder als het symbool van het gebed. We zorgen voor de doden, omdat we zorgen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje is het in rust, tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.”

  Schikking vijfde zondag van de Veertigdagentijd (21 maart):

  De tekst bij de schikking van zondag 21 maart:
  “De ‘graankorrel’ zien we in de vorm van de aren ook weer terug in de schikking. Op deze vijfde zondag gaat het over ‘de hongerigen te eten geven’ als werk van Barmhartigheid. Naar de woorden van Jezus uit Matteüs 25:35: ‘Ik had honger en jullie gaven Mij te eten.’ Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben 10 dagen geleden gebeden om een zegen over onze oogst. Nu zien we hier ontkiemde zaden en bonen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij binnenkort het sterven van Jezus bij de maaltijd, die we samen op Witte Donderdag zullen vieren.”

  Schikking vierde zondag van de Veertigdagentijd (14 maart):

  De tekst bij de schikking van zondag 14 maart:
  “Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt. Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. Voor deze schikking worden de glazen bekleed met touw. Een dik touw accentueert de open hartvorm. In de glazen plaatsen we bloeiende bloesems. De bloesems vallen naar elkaar toe zodat er een soort ‘luchtig geweven kleed’ ontstaat. Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden.”

  Schikking Biddag (10 maart):

  De tekst bij de schikking van woensdag 8 maart (Biddag):
  “Op deze biddag staat de schikking in het teken van wat je wel het achtste werk van barmhartigheid zou kunnen noemen. Het zorgdragen voor de aarde wordt wel gezien als dat achtste werk van barmhartigheid. Zorg voor de aarde die ons welzijn en welvaart biedt. De zeven glazen zijn gevuld met gedroogde bonen. Bonen die straks weer gezaaid, gelegd kunnen worden. In de glazen met bonen een witte tulp. De witte tulp: je zou er biddende handen in kunnen zien. In het open hart nog de zwarte aarde, vruchtbaar wachtend op de goede vruchten.

  Schikking derde zondag van de Veertigdagentijd (7 maart):

  De tekst bij de schikking van zondag 7 maart:
  “Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’. De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.”

  Schikking tweede zondag van de Veertigdagentijd (28 februari):

  De tekst bij de schikking van zondag 28 feburari:
  “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op”, staat er in Mattheus 25:35. Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis. Dit voorjaar vond een van ons een vogelnestjes tijdens het snoeien van de tuin. Een warme en veilige thuisplaats(en). We leggen het nestje bij de opening van het hart. In de vaasjes plaatsen we een groot blad. Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Aan elk vaasje hangen we een klein flesje met een paar bloemen van een viooltje. Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen, die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.

  Schikking eerste zondag van de Veertigdagentijd (21 februari):

  De tekst bij de schikking van zondag 21 feburari:
  Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zíjn voor elkaar. In de glazen planten we vergeet-mij-nietjes (plantjes). Tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Adventstijd (november en december 2020) is weer een schikking gemaakt, die elke week wordt aangepast. Het thema is ‘Het goede leven – bloeien in Gods licht’. De Adventsperiode laat ons beseffen dat de plaats waar je wiegje of kribbe (gesymboliseerd door de schaal in de schikking) heeft gestaan, weliswaar bepalend is voor je levenskansen, maar niet álles zegt. Of je nu in Oekraïne, Indonesië of Nederland geboren ben, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen. De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods licht. De kerk als levende gemeenschap wil hierin behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren. Inderdaad: bloeien in Gods licht.

  Schikking eerste zondag van Advent (zondag 29 november):

  De tekst bij de schikking van de eerste zondag van Advent:
  “In het Evangelie staat over de vijgenboom: ‘Leer van de vijgenboom deze les: als er knoppen en blaadjes komen, dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’. De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al. Hemel en aarde raken verbonden. Wereldwijd herkennen mensen het teken van de vijgenboom; daarin zijn we met elkaar verbonden. Nieuw leven breekt door, het Koninkrijk komt.”

  Schikking tweede zondag van Advent (zondag 6 december):

  De tekst bij de schikking van de tweede zondag van Advent:
  “In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit (witte berkenschors en de bloemen van de Helleborus niger). De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is, zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.”

  Schikking derde zondag van Advent (zondag 13 december):

  De tekst bij de schikking van de derde zondag van Advent:
  “Na de aankondiging van de geboorte van Johannes vandaag de aankondiging van de geboorte van Jezus. Johannes de Doper is een wegbereider. Hij bereidt het volk voor op de komst van Jezus. Hij wijst hen ook al de weg naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die we moeten afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren, is voor iedereen anders. Maar hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van zachte knoppen; het goede leven breekt door, hoe ieders weg ook loopt.”

  Schikking vierde zondag van Advent (zondag 20 december):

  De tekst bij de schikking van de vierde zondag van Advent:
  “Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. 
  De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk.”

  Schikking Eerste Kerstdag (vrijdag 25 december):

  De tekst bij de schikking van Eerste Kerstdag:
  “Johannes spreekt over een nieuw begin: ‘In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord wás God’. Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met Kerst wordt gevierd. Hemel en aarde zijn nu verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer. Woord van leven, levend Woord. Het Goede Leven doorgebroken, voor iedereen!

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor Dankdag (woensdag 4 november) is een schikking gemaakt.

  Schikking Dankdag (4 november):

  De tekst bij de schikking voor Dankdag:
  Zorg voor de natuur,
  zorg voor een goed product,
  zorg voor een eerlijke verdeling,
  zorg voor elkaar,
  dat is wat ons bindt,
  en wat ons gaande houdt.

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Kerk en Israëlzondag van 4 oktober is een schikking gemaakt.

  Schikking Kerk en Israëlzondag (4 oktober):

  De tekst bij de schikking van de Kerk en Israëlzondag:
  De bloemen zijn wit en blauw. Wit staat voor feest, vreugde, waarheid en reinheid en blauw voor goddelijkheid, oneindigheid en onschuld. Deze bloemen zijn gekozen vanwege de kleuren van de vlag van Israël. Verder zijn planten en bladeren te zien die in de tijd van het Oude Testament een symbolische of liturgische rol speelden.

  • Vijgenblad: dit staat voor zegen en vruchtbaarheid als zegeningen in het beloofde land.
  • Olijftak: dit is het teken van vrede en van hoop op nieuw leven: de duif van Noach kwam terug met een olijftak in haar bek.
  • Wijnrank: symbool van gezegende vruchten van het beloofde land.
  • Klimop: teken van Gods trouw.
 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Startzondag van 20 september is een schikking gemaakt. Het thema: ‘Het goede leven’.

  Schikking Startzondag (20 september):

  De tekst bij de schikking van de Startzondag:
  Het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we maar al te goed hoe waar dit is. Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in die ander komt iets van God naar je toe. Hij zorgt voor ons. Wij kunnen/moeten Hem zoeken, bij Hem aankloppen en ons hart voor Hem openstellen. Dan kunnen wij ook voor anderen zorgen. En niet alleen voor de ander die je graag mag of die dezelfde hobby’s heeft, maar ook voor de ander die een beroep op je doet, of voor de ander die je stoort. Hij geeft je de kracht om dat te doen.

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, is een schikking gemaakt.

  Schikking Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei):

  De tekst bij de schikking van Hemelvaartsdag:
  Omringd door zijn overgebleven leerlingen – al een kleurrijke kring van mensen – neemt Jezus afscheid om naar zijn Vader te gaan. Ze staren Hem na, totdat een wolk Hem aan hun ogen onttrekt.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat. Ook voor de Veertigdagentijd, de periode voorafgaand aan Pasen, is weer een schikking gemaakt. Vanwege de coronacrisis zijn alleen de eerste twee diensten tijdens de Veertigdagentijd doorgegaan. Kerkdiensten daarna zijn afgelast. 

  Schikking eerste zondag van de Veertigdagentijd (1 maart):

  De tekst bij de schikking van de eerste zondag van de Veertigdagentijd:

  De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld, is eenzaam. De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond. Leven is zo veel meer dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft ook niet van brood alleen. Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn, om ook op onze weg voort te gaan. Fier overeind staan, zoals de tulp, die met de onmiskenbare kleur heel opvallend is. Durf dat, laat je niet afleiden. Dien het léven.

  Schikking tweede zondag van de Veertigdagentijd (8 maart):

  De tekst bij de schikking van de tweede zondag van de Veertigdagentijd:

  Rond het centrum van de schikking zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst. Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol, die op uitkomen staat. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar. In de stralende krans van deze schikking kunnen we het geheim – de bloem in de knop – al zien als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.

  Schikking Palmzondag (zondag 5 april):

  De tekst bij de schikking van Palmzondag:

  De zalving is een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet zo goed kennen. Maar het is heel bijbels; profeten en koningen worden gezalfd als hun taak begint. En wie gestorven is, wordt ook gezalfd. De vrouw brengt dit in het teken van het zalven van
  Jezus’ voeten samen. De schikking met de kruiden symboliseert dat voor ons. Op Palmzondag wijst de zalving al vooruit naar Jezus’ dood. De groene takjes lijken wel een beetje op de palmtakken.

  Schikking Goede Vrijdag (vrijdag 10 april):

  De tekst bij de schikking van Goede Vrijdag:

  We zien de verbeelding van de straf die de Romeinen gaven aan misdadigers. Het was de wreedste en meest vernederende straf die men kon bedenken. De lange lezing van het Johannesevangelie laat een opeenvolging van gebeurtenissen horen, die wij vaak goed kennen. De diepe droefenis over de kruisiging wordt uitgebeeld in dit eenvoudige beeld. Hoe de vredevorst ter dood werd gebracht.
  Als alles gezegd lijkt, past alleen de eenvoud van die drie kruisen.

  Schikking Stille Zaterdag (zaterdag 11 april):

  De tekst bij de schikking van Stille Zaterdag:

  Op Stille Zaterdag brandt er een klein lichtje. Na het noemen van de namen van de kinderen die na Pasen 2019 zijn gedoopt, wordt voor hen aan dat kleine lichtje een nieuw lichtje aangestoken. Om onze eigen doop te gedenken, worden daarna nog 12 lichtjes aangestoken. Zo leven we licht naar het licht van Pasen toe.

  Schikking Eerste Paasdag (zondag 12 april):

  De tekst bij de schikking Eerste Paasdag:

  We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. De leerlingen staan rondom de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de – nog een beetje ingehouden – vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven. Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om die ruimte heen.

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Biddag voor Gewas en Arbeid, op woensdag 11 maart, is een schikking gemaakt. Bloembollen die al aan het uitlopen zijn, staan in deze schikking centraal.

  Schikking Biddag (woensdag 11 maart):

  De tekst bij de schikking van Biddag:
  De bollen zijn gevuld met voedsel voor de planten die nog komen gaan. Dit beeld bevestigt de gedachte van ‘iets achter de hand hebben voor mindere tijden’. De bollen in de stip symboliseren de wens voor groei en welvaart, waarbij de wortels staan voor de stabiliteit en steun die ‘het wortelen’ in de aarde biedt.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Adventstijd (december 2019) is weer een schikking gemaakt, die elke week wordt aangepast.

  Schikking eerste zondag van Advent (zondag 1 december):

  De tekst bij de schikking van de eerste zondag van Advent:
  “Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen, zo staat in Micha 2, vers 12. In de schikking hebben we dat tot uiting gebracht door de steunen waarop de schikking rust. De steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend. Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we hier met hier en daar een plukje schapenwol. Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.”

  Schikking tweede zondag van Advent (zondag 8 december):

  De tekst bij de schikking van de tweede zondag van Advent:
  “De schikking is gebaseerd op Micha 4:3. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Aan de krans van buigzame takken zijn opgerolde puntige blaadjes aangebracht. De blaadjes en de hulst verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is. Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek.”

  Schikking derde zondag van Advent (zondag 15 december):

  De tekst bij de schikking van de derde zondag van Advent:
  “Het is de derde zondag van Advent. Een periode van verwachten, waarin we toeleven naar Kerst, naar de geboorte van Jezus. Het groen van de derde krans in de schikking komt vooral van het groen van de levensboom, de Thuja. De groene krans is versierd met geregen pindanootjes als symbool van rechtvaardig zijn, liefhebben en oog hebben voor de vogels. Dit kunnen we ook betrekken op onszelf: ‘De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God’. Deze hoopvolle tekst staat deze zondag centraal.”

  Schikking vierde zondag van Advent (zondag 22 december):

  De tekst bij de schikking van de vierde zondag van Advent:
  “Gods belofte van zegen en genade. De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, de kleur van het leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. De bessen zijn niet zo geliefd, meer een noodrantsoen. De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels. Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.”

  Schikking Eerste Kerstdag (woensdag 25 december):

  De tekst bij de schikking van Eerste Kerstdag:
  “De kroon op de kransen is de bol in de top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat leven veel licht nodig heeft. Kerst vertelt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten. Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en bloemen.”

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor zondag 24 november, toen we de gemeenteleden herdachten die in het voorbije kerkelijk jaar zijn overleden, is een schikking gemaakt.

  Schikking Herdenking overledenen (zondag 24 november):

  De tekst bij de schikking van de herdenking van de overleden gemeenteleden:
  Gedenk de mens die start in het licht van de Levende. Hij is in liefde geborgen bij de Eeuwige.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Dankdag voor Gewas en Arbeid, op woensdag 6 november (2019), is een schikking gemaakt.

  Schikking Dankdag (woensdag 6 november):

  De tekst bij de schikking van Dankdag:
  Gewas en arbeid kunnen heel verschillend zijn. Die verschillen zijn in de schikking gesymboliseerd door verschillende kleuren en soorten groenten. Gewas en arbeid gaan niet vanzelf en zijn niet voor iedereen gegeven.
  Kun je dankbaar zijn op deze dag? We bidden voor iedereen die zorgen heeft, teleurgesteld is of verdrietig is, dat hij of zij het bij God kan brengen.

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Israëlzondag van 6 oktober is een schikking gemaakt.

  Schikking Israëlzondag (6 oktober):

  De tekst bij de schikking van de Israëlzondag:
  Centraal in de schikking ligt een wortelstronkje als symbool van de gezamenlijke wortel van het joodse en het christelijke geloof. De kleuren blauw en wit wijzen naar de nationale kleuren van Israël. De Menora of zevenarmige kandelaar is de lichtbrenger als teken van de tegenwoordigheid van God. De klimop staat voor de trouw van God aan ons maar zeker ook aan Israël, zijn eerstgeboren zoon.

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Startdienst van zondag 22 september, waarin het begin van het kerkelijk seizoen werd gevierd, is een schikking gemaakt. Het thema: ‘een goed verhaal’.

  Schikking Startdienst (zondag 22 september):

  De tekst bij de schikking van de Startdienst:
  Twee schoenen, wandelschoenen.
  Zij geven aan dat we weer startklaar staan voor een seizoen vol activiteiten.
  Schoenen gevuld met allerlei bloemen.
  Een bonte verscheidenheid zoals ook de Bijbel vol staat met een bonte verscheidenheid aan verhalen.
  Samen op weg om andere mensen te ontmoeten en om het goede nieuws in de wereld te verkondigen
  .

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Overstapdienst van zondag 14 juli, waarin de oudste kinderen van de BLITZ afscheid namen, is een schikking gemaakt.

  Schikking Overstapdienst (zondag 14 juli):

  De tekst bij de schikking van Overstapdienst:
  De bloemschikking bestaat uit een stuk boomschors en 6 vaasjes met een zonnebloem. De schors verbeeldt een grens waarop de 6 kinderen staan die vandaag de overstap gaan maken en niet meer naar de BLITZ gaan.
  Een zonnebloem staat altijd gericht naar het licht. Het licht van God. Geel is de kleur van licht, levenslust en wijsheid.
  De vaas met verschillende bloemen verbeeldt onze veelkleurige gemeente, waar iedereen mag zijn wie hij is. Ook de kinderen die vandaag overstappen, worden daarin opgenomen.

   

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor Eerste Pinksterdag, op zondag 9 juni, is een schikking gemaakt.

  Schikking Eerste Pinksterdag (zondag 9 juni):

  De tekst bij de schikking van Eerste Pinksterdag:
  In deze schikking staan de kleuren rood, geel en oranje voor vuur. De witte bloemetjes verbeelden het nieuwe leven door de Heilige Geest. De rode doek verbeeldt een lopend vuur door de hele wereld. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op een ieder neerzetten. En zij werden vervuld met de Heilige Geest.

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor Hemelvaartsdag, op donderdag 30 mei, is een schikking gemaakt.

  Schikking Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei):

  De tekst bij de schikking van Hemelvaartsdag:
  Jezus geeft aan zijn leerlingen de opdracht: “Ga uit naar alle windstreken en verkondigt de blijde boodschap.” Hij neemt geen afscheid, maar zegt: “Ik blijf bij jullie.”Waar twee of drie in mijn naam verenigd zijn, daar ben ik in hun midden.”

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Thema schikkingen: Een nieuw begin

  Ook voor de Veertigdagentijd, de periode voorafgaand aan Pasen (maart en april 2019), is weer een schikking gemaakt. Deze schikking wordt elke week aangepast en sluit aan bij het thema van deze periode: ‘Een nieuw begin’. Dat is onder meer te merken aan de getallen die steeds terugkomen. Het getal 40 geeft in de Bijbel een periode van wachten en ontwikkeling aan (zoals de reis door de woestijn van het volk Israël). Het getal 8 staat voor het begin van een nieuwe week (die zelf zeven dagen duurt). De achtste dag wordt ook wel in verband gebracht met de opstanding. Het staat symbool voor een nieuw begin. Daarom zien we in de schikking steeds acht glazen flessen, die deels bekleed zijn met riet- en grasstengels. De flessen staan in een kring, symbool van de aarde. Ze zijn gevuld met water, de bron van (nieuw) leven. Het riet staat voor buigzaamheid.

  Schikking eerste zondag van de Veertigdagentijd (10 maart):

  De tekst bij de schikking van de eerste zondag van de Veertigdagentijd:

  Steeds weer anders. Zo vertrouwd als Hij mij is, zo vreemd blijft Hij mij. Ik volg Hem, maar volgen kan ik Hem niet.” In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin.

  Schikking tweede zondag van de Veertigdagentijd (17 maart):

  De tekst bij de schikking van de tweede zondag van de Veertigdagentijd:

  In de liturgische bloemschikking zien we de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. Dit is de Griekse letter chi, de 22e letter in het oud-Griekse alfabet. Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen voor Jezus. De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. We zien bloemen van de helleborus. Die bloeit als het koud is. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

  Schikking derde zondag van de Veertigdagentijd (24 maart):

  De tekst bij de schikking van de derde zondag van de Veertigdagentijd:

  De acht flessen staan twee-aan-twee in een ellips geplaatst zo dat er de suggestie van een oog ontstaat. De primula plantjes doen denken aan ogen. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat we iets kunnen betekenen voor anderen. We worden uitgenodigd voor een nieuw begin. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Met eindeloos geduld wacht ons een nieuw begin: bloesem en vrucht.

  Zie
  de bloeiende wilg
  een eerst teken
  lente
  die komen gaat.

  Schikking vierde zondag van de Veertigdagentijd (31 maart):

  De tekst bij de schikking van de vierde zondag van de Veertigdagentijd:

  De 8 flessen worden in een achthoek geplaatst. De vorm wordt versterkt door groene takken. In de flessen staan bloeiende bloesemtakken. Wees blij! de zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin.

  Wij bidden om een nieuw begin,
  een nieuw begin van leven.
  God, stuur ons toch uw wereld in
  om liefde door te geven.

  Verheug u om
  de thuiskomst van de ene zoon
  en samen
  zoeken naar
  een nieuw begin.

  Schikking vijfde zondag van de Veertigdagentijd (7 april):

  De tekst bij de schikking van de vijfde zondag van de Veertigdagentijd:

  Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? De wijngaard is een gesloten vesting. Er is geen opening om een gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk. Daarom is de vorm van deze schikking een vierkant. In de flesjes hebben we bladeren van sansevierea geplaatst. Tussen de flessen staan potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

  Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.
  In de wereld is het vaak dat we met geweld beschermen wat rechtvaardig lijkt.
  Maar we weten dat er met bloed en wijn een nieuw begin is.

  Schikking zesde zondag van de Veertigdagentijd (14 april):

  De tekst bij de schikking van de zesde zondag van de Veertigdagentijd:

  De intocht in Jeruzalem. Kijk naar de Koning van vrede en recht. Hij is een redder, een held die niet vecht. Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet: Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet. 

  De flessen in de schikking vormen een weg. In de flessen zien we gebogen takken en een palmblad, als ware het een poort. Bij de schikking staan twee boeketjes bloemen voor Marjon en Dominique die vandaag belijdenis doen, en hun ja-woord geven aan God. De klimop ranken symboliseren Gods trouw die hen altijd zal omringen.

  Schikking Witte Donderdag (18 april):

  De uitleg bij de schikking van Witte Donderdag:

  In de schikking zijn zes flessen in een cirkel geplaatst. In het midden staat een veelkleurig viooltje. De zes flessen symboliseren de discipelen. Zes verwijst ook naar de zes werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel van de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen. Het viooltje in het midden verwijst naar het nederig kunnen zijn.

  Schikking Goede Vrijdag (19 april):

  De uitleg bij de schikking van Goede Vrijdag:

  In de schikking staan zeven flessen in de vorm van een Latijns kruis. Het getal 7 is het heilige getal bij uitstek: 3 en 4. Het getal 3 is het getal door de drie-ene God en het getal 4 is het getal van de wereld. God is in zijn zoon naar de aarde gekomen, zijn taak is volbracht op aarde. In de flessen worden rode bloemen geplaatst.

  Schikking Eerste Paasdag (21 april):

  De uitleg bij de schikking van Eerste Paasdag:

  De vorm van deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien met het hart’. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen.
  In de flessen plaatsen we voorjaarsbloemen. Allerlei bloeiende bolplantjes staan naast het hart geplaatst om de hartvorm te versterken.

  Het is Pasen
  een nieuw begin
  om te
  leven met het hart.

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de traditionele Biddag voor Gewas en Arbeid, op woensdag 13 maart, is een schikking gemaakt. De schikking is een cirkel met paarse tulpen. De tulp staat symbool voor gebed en staat open naar de hemel. De schikking is verbonden door klimop-ranken als teken van Gods trouw. Een nieuw seizoen van werken, wachten en verlangen. Alles wat in de wereld gebeurt, al wat ons bezighoudt, brengen we in gebed bij God.

  Schikking Biddag (woensdag 13 maart):

  De tekst bij de schikking van Biddag:
  Bidden voor de bloedstad Damascus, waar moeders tussen doden rondtasten.
  Voor Sri Lanka, Oeganda, meisjesnamen waar kinderen wapens moeten dragen.
  Bidden voor dwangland Noord-Korea. Voor vaders als Kenneth Bae: 15 jaar werkkamp.
  Bidden in de moedertaal van je ziel. Om de zweepslag van een regime.
  Voor Bangladesh met zijn vingerhoedsloon. Waar naaisters werden bedolven.
  Bidden voor sjeiks in engelengewaad. Die koptische christenen helpen.
  Voor voedselbrengers en vredesduiven.
  Voor woordverbreiders, en voor de gewetensvrijheid van strijders.
  Je hoofd buigen en fluisteren met de Geest.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Adventstijd (december 2018) is weer een schikking gemaakt, die elke week wordt aangepast.

  Schikking eerste zondag van Advent (zondag 2 december):

  De tekst bij de schikking van de eerste zondag van Advent:

  Vanuit het donker naar het licht
  Op de eerste adventszondag is de schikking donker van kleur. Daarna worden de kleuren lichter. Je kunt het zien als het groeien van een bol; eerst in de aarde, in het binnenste van de bol, later in het volle licht, groen en bloeiend. De basis voor de ‘aarde’ is een boomstam.

  Meditatieve tekst:
  Donker is het leven
  voor de jongeren in Pretoria,
  duistere profetieën en vernietigend geweld
  en een nieuwe dag begint.

  Geef licht aan kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika
  Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat.

  Schikking tweede zondag van Advent (zondag 9 december):

  De tekst bij de schikking van de tweede zondag van Advent:

  Vandaag op de tweede zondag van Advent zijn we een stapje verder op weg naar het licht. Daarom is er meer kleur in de schikking aangebracht, met besjes en paarse bloemen. Paars is de kleur van Advent. De kleur van het heilige Goddelijke.

  Kinderen in donker Bogota
  vinden soms graag lichtstralen
  het kromme wordt recht,
  een nieuw begin.

  Schikking derde zondag van Advent (zondag 16 december):

  De tekst bij de schikking van de derde zondag van Advent:

  Vandaag op derde zondag van Advent zijn we weer een stapje verder op weg naar het licht. Daarom is er nog meer kleur in de schikking aangebracht met roze bloemen. De kleur paars licht op tot roze. Het licht breekt door.

  Kinderen die anders zijn,
  God beschermt,
  door God begenadigd,
  dromen bewaarheid,
  Leven naar het licht.

  Schikking vierde zondag van Advent (zondag 23 december):

  De tekst bij de schikking van de vierde zondag van Advent:

  De vierde adventskaars brandt. Het is bijna Kerst. Het groene blad in de schikking staat voor hoop en verwachten. De kleine witte bloemetjes symboliseren dat er al iets van Gods licht doorbreekt. In het licht van Gods Zoon brengt Hij in kleinheid Zijn grootheid dichtbij.

  Schikking Eerste Kerstdag (dinsdag 25 december):

  De tekst bij de schikking van Eerste Kerstdag:

  Vandaag is in de schikking het paarse kleed vervangen door het witte kleed. Wit staat voor feest in de kerk. De bloemen zijn wit en symboliseren de reinheid van het pasgeboren Kind. Door het duister zijn we naar het licht gekomen. In Jesaja en Johannes horen we daarover vertellen. Licht dat de duisternis verdrijft, liefde dat harten verwarmt. Inspiratie om er te zijn voor de ander.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor zondag 25 november, toen we de gemeenteleden herdachten die in het voorbije kerkelijk jaar zijn overleden, is een schikking gemaakt.

  Schikking Herdenking overledenen (zondag 25 november):

  De tekst bij de schikking van de herdenking van de overleden gemeenteleden:
  De schikking bestaat uit allemaal verschikkende bloemen, zoals we ook als mensen allemaal verschillend zijn. De kleur is wit, zo ook het kanselkleed. Wit staat voor reinheid en is als sneeuw, die ongereptheid en zuiverheid oproept. In zaal 5 hangt een wandkleed, waarop het gebruik van de kleuren in het hele jaar duidelijk worden gemaakt door middel van een jaarring.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Dankdag voor Gewas en Arbeid, op woensdag 7 november (2018), is een schikking gemaakt.

  Schikking Dankdag (woensdag 7 november):

  De tekst bij de schikking van Dankdag:
  De overvloed van de oogst is bij elkaar gebracht.
  Veelzijdigheid aan groei.
  We denken ook aan het Licht van God,
  Licht van ons leven.
  Zonder dat Licht komt er niets tot bloei.

 • In de aanloop naar of tijdens belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren die periode of dat moment, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Kerk en Israël-dienst van zondag 7 oktober is een schikking gemaakt.

  Schikking Kerk en Israël-dienst (zondag 7 oktober):

  De tekst bij de schikking van de Kerk en Israël-dienst:
  Op een blauw doek ligt een wortelstronk die ons herinnert aan de wortels van ons geloof. Daarbij een psalmboek, het liedboek uit het hart van Israël.

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Startdienst van zondag 16 september is een schikking gemaakt.

  Schikking Startdienst (zondag 16 september):

  De tekst bij de schikking van de Startdienst:
  Een goed gesprek is:
  Luisteren: antennes hebben voor de ander en de Heilige Geest, gesymboliseerd door de grassen, open staan voor de ander.
  Verbinding zoeken: de kronkelende ranken  geeft weer dat wij zoeken naar elkaar. Een goed gesprek kan vruchtbaar zijn (bottels, bessen en bramen). Een echte ontmoeting…

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Overstapdienst van zondag 1 juli, waarin de oudste kinderen van de BLITZ afscheid namen, is een schikking gemaakt.

  Schikking Overstapdienst (zondag 1 juli):

  De tekst bij de schikking van Overstapdienst:
  We zien in de schikking een bonte verzameling van bloemen en kleuren.
  Niet één bloem of kleur voert de boventoon.
  Paars, geel, groen of wit, elke kleur is nodig om samen gemeente te zijn.
  Bloem, scherm of blad, met elkaar zijn wij samen de Kerk.
  Jullie met z’n drieën, met eigen kleurentooi, staan rond het grote boeket.
  Jullie gaan de wereld in, op eigen benen staan.
  Het grote boeket verbeeldt de vaders en moeders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes, de mensen van de kerk.
  Samen willen wij met jullie verder gaan.
  De brandende kaars verbeeldt het licht van Jezus.
  Een stralend licht dat met jullie mee gaat en jullie de weg door het leven mag wijzen.

   

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor Eerste Pinksterdag, op zondag 20 mei, is een schikking gemaakt.

  Schikking Eerste Pinksterdag (zondag 20 mei):

  De tekst bij de schikking van Eerste Pinksterdag:
  In vuur en vlam. 

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor Hemelvaartsdag, op donderdag 10 mei, is een schikking gemaakt.

  Schikking Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei):

  De tekst bij de schikking van Hemelvaartsdag:
  De bloemschikking op deze Hemelvaartsdag symboliseert Jezus die naar zijn Vader weerkeert.
  De witte roos bovenin verwijst naar Jezus op de wolk. De witte bloemen aan de voet staan symbool voor de discipelen die naar de hemel staren. De vier witte fresia’s verwijzen naar de vier windstreken. De discipelen staan voor de opdracht om niet af te wachten, maar de wereld in te gaan om te verkondigen wat Jezus hen geleerd heeft en vast te houden aan Zijn belofte: “Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld.”

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Veertigdagentijd of Lijdenstijd in de aanloop naar Pasen is weer een schikking gemaakt, die elke week wordt aangepast.

  Schikking eerste zondag van de Veertigdagentijd (zondag 18 februari):

  De tekst bij de schikking van de eerste zondag van de Lijdenstijd:
  In de veertigdagentijd gaan de schikkingen uit van het thema ‘Onvoorwaardelijke Liefde’. Het basiselement in de schikkingen bestaat dit jaar uit een kruis met daarop het hart. In de christelijke traditie staat het kruis symbool voor het lijden en de dood, maar ook voor hoop en opstaan uit ellende. De kleur paars die in deze tijd veel gebruikt wordt, staat voor inkeer. De boomschijven vormen de weg die Jezus aflegt naar het kruis. Jezus ging die uit liefde en vriendschap, hier gesymboliseerd door het hart en de rozen.

  Schikking tweede zondag van de Veertigdagentijd (zondag 25 februari):

  De tekst bij de schikking van de tweede zondag van de Lijdenstijd:
  In de schikking zien we tulpen; dat zijn de twaalf discipelen van Jezus. Ze zijn bij elkaar voor de paasmaaltijd. Eén tulp staat alleen. Het is Petrus. Hij zegt dat hij Jezus nooit zal verlaten. Later doet hij dat wel. Drie keer zegt hij Jezus niet te kennen. En de haan kraait. Bij de tulp zien we de tranen van Petrus, na zijn verloochening huilde hij bitter. Het hart met de hedera symboliseert de onvoorwaardelijke liefde en trouw van Jezus voor Petrus.

  Schikking derde zondag van de Veertigdagentijd (zondag 4 maart):

  De tekst bij de schikking van de derde zondag van de Lijdenstijd:
  Net als de discipelen destijds hebben mensen ook nu, door allerlei redenen, een hart van steen, een verdrietig hart, een gebroken hart, een zwart hart, een hard hart, een egoïstisch hart, een zondig hart. Deze mensen zijn op zichzelf gericht en hebben geen oog voor de ander en zeker niet voor God. Jezus zegt in de schriftlezing dat iedereen die met Hem mee wil gaan, zichzelf moet vergeten, Zijn kruis moet dragen en verder moet gaan met Hem en de boodschap die Hij verkondigt. In de schikking zien we verschillende harten, de verbeelding van de mensen. Het hart aan het kruis is Jezus die Zijn leven heeft gegeven voor ons. Als de liefde van Jezus onze harten raakt (verbeeld door de witte tulpen), gebeurt er iets. Onze harten veranderen, worden ‘zachter’, gaan open staan. We krijgen weer oog voor onze medemens en voor de wereld om ons heen.

  Schikking vierde zondag van de Veertigdagentijd (zondag 11 maart):

  De tekst bij de schikking van de vierde zondag van de Lijdenstijd:
  Jezus trekt met zijn leerlingen door Galilea. Als ze onderweg zijn vragen de leerlingen zich af wie van hen het belangrijkste is. Jezus antwoordt: “Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.”
  God, die ons hart kent.
  In Jezus is ons het grote geheim te verstaan gegeven
  De eerste zijn is de minste worden.
  Breng ons in het spoor van Jezus.
  De kleur roze is gebruikt als teken dat het paars langzaam verandert door het komende licht van Pasen. We zien de bloemen liggen: nederig, barmhartig en liefdevol. Koninklijke krachten … Gods kracht. We zien in de weg het spoor dat we volgen.

  Schikking vijfde zondag van de Veertigdagentijd (zondag 18 maart):

  De tekst bij de schikking van de vijfde zondag van de Lijdenstijd:
  Bij de derde lijdensaankondiging komt het kruis steeds dichterbij. Zeven rode bloemen verbeelden al de kruiswoorden, die straks vanaf dit kruis zullen klinken. De leerlingen leren steeds meer wat het betekent om bij een lijdende Messias te horen.

  Schikking zesde zondag van de Veertigdagentijd (zondag 25 maart, morgendienst):

  De tekst bij de schikking van de vijfde zondag van de Lijdenstijd (morgendienst):
  Op de Palmzondag in de Veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. De verwachtingen van de mensen die staan te juichen langs de weg, zijn hooggespannen. In Jezus zien zij een nieuwe koning. Jezus gaat deze weg, zoals de boomschijven in de schikking laten zien. Alles blijkt echter heel anders te gaan dan verwacht. Niet het geweld, maar de zachte krachten – zoals we zien in de zachte bolletjes mos – zullen het uiteindelijk winnen. De paarse viooltjes vertellen over de nederigheid, barmhartigheid en onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Vandaag zien we ook twee witte rozen in de schikking. We hopen dat Thijmen en Owen van den Berg door hun doop ook de onvoorwaardelijke liefde van Jezus mogen ervaren in hun leven.

  Schikking zesde zondag van de Veertigdagentijd (zondag 25 maart, middagdienst):

  De tekst bij de schikking van de zesde zondag van de Lijdenstijd (middagdienst):
  In de schikking zien we het kruis met het hart als symbool van onverdeelde liefde, het thema van het Veertigdagenproject. Daarbij zien we een kan met water, kruiden, vijf verschillende soorten brood en een kaars. Deze symbolen verwijzen naar het oratorium ‘Als de graankorrel sterft’, waarvan deze middag een groot gedeelte gezongen wordt.

  Schikking Witte Donderdag (donderdag 29 maart):

  De tekst bij de schikking van Witte Donderdag:
  Op Witte Donderdag wordt de avondmaaltijd herdacht die Jezus met Zijn twaalf discipelen hield kort voor de dag van Zijn kruisiging. Vandaar de broden in de schikking. 

  Schikking Goede Vrijdag (vrijdag 30 maart):

  De tekst bij de schikking van Goede Vrijdag:
  Op Goede Vrijdag is het kruis omwikkeld met prikkeldraad als verwijzing naar de doornenkroon. De zwarte doek drukt de verlatenheid uit. De bloemen verwijzen naar de legende dat de bloeddruppels die van het lichaam van Jezus vielen onder het kruis veranderden in bloemen, rode anemonen. Maar de liefde van God dooft nooit.

  Schikking Stille Zaterdag (zaterdag 31 maart):

  De tekst bij de schikking van Stille Zaterdag:
  In de Veertigdagentijd gaan de schikkingen uit van het thema ‘Onvoorwaardelijke Liefde’. Het basiselement in de schikkingen bestaat uit een kruis met daarop het hart. In de christelijke traditie staat het kruis symbool voor het lijden en de dood, maar ook voor hoop en opstaan uit ellende. Het hart symboliseert de liefde. De kleur wit verwijst naar reinheid. Na Goede Vrijdag is de Paaskaars  gedoofd en brandt er slechts één klein lichtje. Aan dit lichtje worden de lichtjes van de gedoopte kinderen vanaf Pasen 2017 tot nu aangestoken.

  Schikking Eerste Paasdag (zondag 1 april, ochtend):

  De tekst bij de schikking van Eerste Paasdag (morgendienst):
  De Heer is waarlijk opgestaan, onvoorwaardelijke liefde….

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de traditionele Biddag voor Gewas en Arbeid, op woensdag 14 maart, is een schikking gemaakt.

  Schikking Biddag (woensdag 14 maart):

  De tekst bij de schikking van Biddag:
  In deze dienst voor gewas en arbeid bestaat de schikking uit tulpen. De tulp is het symbool voor het gebed. De bloemen staan open naar de hemel. In deze dienst bidden we tot God om een zegen over ons werk en het gewas. De bladeren staan symbool voor onze handen, die vragen om een zegen van God. De rode kleur van de bloemen symboliseert de liefde van God voor ons.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Adventstijd (december 2017) is weer een schikking gemaakt, die elke week wordt aangepast.

  Schikking eerste zondag van Advent (zondag 3 december):

  De tekst bij de schikking van de eerste zondag van Advent:
  Op de eerste zondag van de Adventstijd worden we opgeroepen tot waakzaamheid, om goed te kijken naar de kleine tekenen van verwachting. Hoor, een stem die roept in de woestijn. Baan voor de Heer een weg. Effen in de wildernis een pad voor onze God. De donkere lavastenen geven weer dat ook wij soms over een pad vol moeilijkheden moeten gaan. Maar … te midden daarvan zien we witte roosjes en een anker. Die geven de hoop weer.

  Schikking tweede zondag van Advent (zondag 10 december):

  De tekst bij de schikking van de tweede zondag van Advent:
  We zijn onderweg naar het licht en aangekomen op de tweede zondag van Advent. Via de lava stenen volgen we het pad. De witte kerststerren en klimop geven ons troost en nemen de angst weg. Het anker bemoedigt ons als beeld van hoop en standvastigheid. In die zekerheid mogen we verder gaan. Vanwege de doop van Wies in de Dorpskerk is in de schikking ook een schaal met water verwerkt.

  Schikking derde zondag van Advent (zondag 17 december):

  De tekst bij de schikking van de derde zondag van Advent:
  Op de derde zondag van Advent klinkt de vreugde door in de kleur van de bloemen en van het roze kleed. We horen de aankondiging van de geboorte van Johannes. Johannes als wegbereider voor Hem die komt om Gods koninkrijk gestalte te geven. We vervolgen de weg naar het aanstaande feest.

  Schikking vierde zondag van Advent (zondag 24 december):

  De tekst bij de schikking van de vierde zondag van Advent:
  De witte lelie staat symbool voor Maria. Zij is beschikbaar om Gods weg met haar te gaan. De rode rozen staan voor Gods liefde, met de woorden van Jona aangeduid als genadig, liefdevol, geduldig en trouw. De klimop en het anker verbeelden samen de Hoop. Zo zien we op de laatste Adventszondag uit naar het Kerstfeest.

  Schikking Kerstnachtdienst (zondag 24 december):

  De tekst bij de schikking van de Kerstnachtdienst:
  Het anker staat voor hoop. De schikking is gemaakt van witte bloemen. Deze staan voor reinheid. De rozen staan voor de liefde en de vingerbladbladeren verwijzen naar de hand van God, die naar ons wordt uitgestoken. Het boeket is gedeeltelijk versluierd. Dat is symbolisch omdat deze dienst een aanloop is naar het kerstfeest.

  Schikking Eerste kerstdag (maandag 25 december):

  De tekst bij de schikking van Eerste Kerstdag:
  Het anker staat voor hoop. De schikking is gemaakt van witte bloemen. Deze staan voor reinheid. De klimop staat voor de trouw van God. De rozen staan voor de liefde en de vingerbladbladeren verwijzen naar de hand van God, die naar ons wordt uitgestoken.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de herdenking van de overleden gemeenteleden, op zondag 26 november (2017), is een schikking gemaakt.

  Schikking herdenking overledenen (zondag 26 november):

  De tekst bij de schikking van de herdenking overleden gemeenteleden:
  ‘Troost’ – in de schikking uitgebeeld door de kruik met glazen kralen. Onze tranen van gemis worden opgevangen door de God, die troost.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Dankdag voor Gewas en Arbeid, op woensdag 1 november (2017), is een schikking gemaakt.

  Schikking Dankdag (woensdag 1 november):

  De tekst bij de schikking van Dankdag:
  Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig als toen.
  Dank voor gewassen, vruchten en bomen, al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
  Dank God elke dag voor de gaven aan ons gegeven.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Israëlzondag, op zondag 1 oktober (2017), is een schikking gemaakt.

  Schikking Israëlzondag (zondag 1 oktober):

  De tekst bij de schikking van Israëlzondag:
  Israël ver weg en toch zo bekend, plaatsen klinken vertrouwd, te lezen in de Bijbel, te lezen in de krant.

  Als verhalen van oudsher, als verhalen uit het nu. Soms wordt een verhaal van oudsher, vertolkt in het hier en nu.

  Verbonden met Israël vanuit en met ons hart. Shalom!

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Startdienst op zondag 17 september (2017), het begin van het kerkelijk seizoen met alle activiteiten, is een schikking gemaakt.

  Schikking Startdienst (zondag 17 september):

  De uitleg bij de schikking van de Overstapdienst:
  Deze schikking bestaat uit diverse bloemen en kleuren omdat we als gemeenteleden ook verschillende mensen zijn. De kleur groen staat voor hoop, groei, leven en toekomst. De zonnebloemen staan voor geloof. De bloemen richten zich naar de zon, naar de vader in de hemel. De violen staan als kleine bloemen voor nederigheid en voor drievuldigheid. In het hart van het bloempje is de vorm van een driehoek te herkennen: de abstracte vorm die in de kunst gebruikt werd om de drie-enige God uit te drukken, inclusief het oog in het midden van de driehoek. De kop en schotels staan voor het uitnodigende karakter van deze dienst.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Overstapdienst op zondag 2 juli, waarin de oudste kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst, is een schikking gemaakt.

  Schikking Overstapdienst (zondag 2 juli):

  De uitleg bij de schikking van de Overstapdienst:
  De basis van de schikking wordt gevormd door allemaal kleine takjes die kris kras door elkaar heen lopen. Dit verbeeldt een massa mensen die op elkaar willen Lijken. Daaruit springen vijf totaal verschillende kleuren; bloemen die hun eigen kleur durven te laten zien. Deze vijf staan voor de overstappers. Verberg je niet, toon dapper je gezicht … dat ieder telt, jouw kleur heeft grote waarde.

  Versje aan de vaas:
  Het is maar goed dat onder ons eeuwige armen zijn, waarin Hij ons vast wil houden.

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de dienst op Eerste Pinksterdag, op zondag 4 juni, is een schikking gemaakt.

  Schikking Eerste Pinksterdag (zondag 4 juni):

  De uitleg bij de schikking van Eerste Pinksterdag:
  Het werk van de Heilig Geest en Gods liefde voor ons (rode tule) en Zijn trouw (de hedera) binden ons samen. De rood/oranje bloemen vormen de liturgische kleur van Pinksteren en verwijzen naar het vuur van de Heilige Geest. De grassen, die tussen de bloemen geschikt zijn, symboliseren de wind waarmee de uitstoring van de Geest gepaard ging. Wij komen in beweging!

 • Tijdens en in de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de dienst op Hemelvaartsdag, op donderdag 25 mei, is een schikking gemaakt.

  Schikking Hemelvaartsdag (donderdag 25 mei):

  De uitleg bij de schikking van Hemelvaartsdag:
  Er worden woorden gesproken aan de discipelen maar ook aan ons: “Wat staan jullie naar de Hemel te kijken, Hij die uit jullie is opgenomen zal op dezelfde wijze terugkeren.” We zien de vier windstreken uitgebeeld, die staan voor de opdracht van Christus om niet af te wachten, maar de wereld in te gaan en te vertellen alles wat Hij ons heeft geleerd, en vast te houden aan zijn belofte. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Hij vertrouwde ons, dat wij ermee verder gaan.

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de Belijdenisdienst van zondag 23 april is een schikking gemaakt.

  Schikking Belijdenisdienst (zondag 23 april):

  De uitleg bij de schikking van de Belijdenisdienst:
  Het hart bekleed met klimop symboliseert Gods liefde en eeuwige trouw voor ons. De vijf boeketjes bloemen staan voor de vijf jongeren die vandaag hun ja-woord geven aan God, en hun weg verder willen gaan in liefde voor God. De witte rozen symboliseren de gemeente die hiervan getuige mag zijn.

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook voor de traditionele Biddag voor Gewas en Arbeid, op woensdag 8 maart, is een schikking gemaakt.

  Schikking Biddag (woensdag 8 maart):

  De tekst bij de schikking van Biddag:
  Geef mij geef mij geen armoede,
  Geef mij geen rijkdom,
  Geef mij wat ik nodig heb…,
  dat ik zo dicht bij U blijf.

 • In de aanloop naar belangrijke momenten in het kerkelijk jaar zijn in onze kerken altijd liturgische schikkingen te zien. Die symboliseren de periode of het moment waar we als gemeente naartoe leven, of het thema dat in de erediensten en verkondigingen centraal staat.

  Ook in deze Veertigdagentijd zijn er liturgische schikkingen. We horen hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde. Klik rechts van deze tekst op de slider om elke schikking te zien. De slider wordt in de loop van de Veertigdagentijd aangevuld met nieuwe foto’s.

  Schikking 1 (zondag 5 maart)

  De uitleg bij schikking 1, van zondag 5 maart:
  Op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we de prachtige gele bloem – zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.
  Lezingen: Genesis 2,15 – 3,9; Matteus 4, 1-11.

  Schikking 2 (zondag 12 maart)

  De uitleg bij schikking 2, van zondag 12 maart:
  Op deze tweede zondag van de Veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt op de berg de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we een witte bloem als illustratie daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg, is niet vast te houden, maar wel mee te nemen in het denken en doen.
  Lezingen: Exodus 24, 12-18; Mattheus 17, 1-9

  Schikking 3 (zondag 19 maart)

  De uitleg bij schikking 3, van zondag 19 maart:
  Op deze derde zondag van de Veertigdagentijd horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

  Schikking 4 (zondag 26 maart)

  De uitleg bij schikking 4, van zondag 26 maart:
  Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd. Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur.
  De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien.
  Lezingen: 1 Samuel 16, 1-13; Johannes, 1-13 (14-25) 26-39

  Schikking 5 (zondag 2 april)

  De uitleg bij schikking 5, van zondag 2 april:
  Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over Lazarus, die door Jezus wordt opgewekt.
  In de schikking zien we bloemen tussen dorre takken die gestoken zijn vanuit verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

  Schikking 6 (zondag 9 april)

  De uitleg bij schikking 6, van zondag 9 april:
  Tekst volgt nog.

  Schikking 7 (donderdag 13 april)

  De uitleg bij schikking 7, van donderdag 13 april (Witte Donderdag):
  Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De voetwassing uit Johannes staat daarbij centraal. In de schikking wordt de nadruk gelegd op het dienen van de ander (of Ander). De leerlingen van Jezus zien alleen zichzelf en weigeren om de taak van een dienstknecht op zich te nemen. Jezus staat op en neemt de kom om te wassen. Hij gaat in zijn kracht staan en roep de anderen op om te doen zoals Hij. Ook is er een verwijzing als voorbode van het verraad van Judas.

  Schikking 8 (vrijdag 14 april)

  De uitleg bij schikking 8, van vrijdag 14 april (Goede Vrijdag):
  Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Een kruis, omwikkeld met prikkeldraad, wordt in de schikking geplaatst. In het draad is een roos gestoken. Na het doven van de paaskaars blijft een kleine kaars branden. Het licht lijkt te doven maar de liefde van God dooft nooit.

  Schikking 9 (zaterdag 15 april)

  De uitleg bij schikking 9, van zaterdag 15 april (Stille Zaterdag):
  We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood, maar we lezen al verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht van Pasen door. Het prikkeldraad is vervangen door groen als symbool van doorgaand leven.

  Schikking 10 (zondag 16 april)

  De uitleg bij schikking 10, van zondag 16 april (Eerste Paasdag):
  Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn licht en liefde, zijn opstandingskracht, mogen onze kracht worden.