Theologiedocenten vertellen over ervaringen in Zambia

20 november 2013

Ze werken namens Kerk in Actie sinds december 2011 als docenten theologie in Zambia en op maandag 25 november zijn ze in Zuidland: Hermen en Johanneke Kroesbergen. Ze komen op die dag in de Kerkhoeck (aan de Kerkstraat) vertellen over hun werk in dit Afrikaanse land. De bijeenkomst, waarop uiteraard ook vragen kunnen worden gesteld, begint om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur.

Hermen Kroesbergen is in de regio geen onbekende. Hij was van 2007 tot 2011 predikant van de Protestantse Gemeente in Oudenhoorn.

Deze avond wordt georganiseerd door de werkgroep voor ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Meer informatie: (0181) 45 26 20 / (06) 51 29 04 59.